Catalyst Master Class Paris 2018

Master Class dành cho Điều phối viên Xây dựng Đội ngũ

Published on 3 thg 5, 2018 by Mark Davenport

Ngày 02 tháng 5, các điều phối viên và chuyên viên đào tạo xây dựng đội ngũ châu Âu tham gia Hội nghị Master Class của Catalyst. Chủ đề của sự kiện là Mẹo & Thủ thuật dành cho những điều phối viên xây dựng đội ngũ. Sự kiện này được tổ chức và hướng dẫn

Mark Davenport

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh

Nhận diện khách hàng đối tác tiềm năng và tạo điều kiện cho họ gia nhập vào mạng Catalyst Toàn cầu

Tin Tức