The Big Picture - HSBC

Big Picture

Published on 16 thg 3, 2014

Catalyst đã được giới thiệu bởi một đồng nghiệp của HSBC, người đã từng trải nghiệm "The Big Picture" và đã nhận thấy nó là một sự kiện xây dựng nhóm tuyệt vời.

Các yêu cầu và mục tiêu

Chương Trình Phát Triển Đào Tạo Của Nhóm nhằm phát triển các nhà lãnh đạo tương lai, thể hiện những giá trị cốt lõi của HSBC và có bề dày kinh nghiệm, kỹ năng và khả năng để phát triển kinh doanh, là yếu tố then chốt của chiến lược kinh doanh của HSBC.

Sự kiện này dành cho những ai và tại sao?

Các đại biểu của Chương Trình Phát Triển Đào Tạo Của Nhóm đang tham gia Chương Trình Phát Triển Lãnh Đạo dành cho người thường trú trong 4 tuần. Những người tham gia chương trình cao cấp này có cơ hội phát triển một mạng lưới giữa các nhóm khách hàng và khu vực của HSBC trong thời gian sớm nhất trong sự nghiệp quản lý của họ.

The Big Picture liên kết đến các Ngân Hàng Nhóm Cấp 1 cho: -

  • Hiệu suất hàng đầu
  • Làm việc với những người khác
  • Dẫn dắt, cam kết và phát triển cá nhân

Sự kiện đã diễn ra như thế nào?

Tuyệt vời, nó đáp ứng tất cả các nhu cầu của chúng tôi và được đánh giá cao bởi các đại biểu. Đây là một hoạt động rất suôn sẻ cho một phép thử.

Liệu nó có đạt được mục tiêu không?

Tất cả các mục tiêu đã được đáp ứng, và nó đã được tổ chức vào ngày cuối cùng của chương trình, cho phép những người tham gia khóa học tổ chức một sự kiện mà có thể áp dụng hiệu quả tất cả các bài học của họ trong 4 tuần vừa qua.

Thu lại kết quả

  • Để các đại biểu hiểu rõ hơn về thế mạnh/lĩnh vực phát triển của họ
  • Tăng cường hiệu quả trong việc xây dựng mối quan hệ tích cực với đội ngũ/đồng nghiệp/cấp trên.
  • Nâng cao hiệu quả cá nhân của họ trong việc lãnh đạo nhóm.

Sự kiện The Big Picture là một hoạt động xây dựng nhóm mang tính tương tác và giải trí cao giúp những người tham gia khóa học có cơ hội để xem xét các điểm mạnh và các lĩnh vực phát triển đã được xác định và xem xét làm thế nào để có những bước chuyển tiếp khi trở lại trong công việc kinh doanh.

Chúng tôi rất vui khi hợp tác làm việc với Catalyst và rất mong để cùng hợp tác trong sự kiện tiếp theo của chúng tôi.

Nhấp chuột để tìm hiểu thêm về The Big Picture

Danh sách khách hàng đã thực hiện