tree planting in liverpool

Hoạt Động Vì Cộng Đồng - sự kiện nhóm CSR

Published on 27 thg 9, 2011

Các đại biểu chăm sóc sức khoẻ tại hội nghị ở Hilton đã thành lập 15 đội để giải quyết thách thức trồng trên 130 cây xanh tại các địa điểm đã được nghiên cứu cẩn thận ở gần Khách Sạn. Được trang bị với những cái xẻng, những chiếc bình tưới và những cây gậy nhỏ bé, các nhóm đã bắt đầu với một sứ mệnh "chung tay’ vì cộng đồng.

Xây dựng nhóm của Catalyst đã được giữ để chắc chắn Tree Mend Us mang lại kết quả lâu dài. Sau một thời gian dài đàm phán với các đại diện tại địa phương để đảm bảo thành phố được hưởng lợi nhiều nhất từ hành động trực tiếp của khách hàng của chúng tôi.

Tất cả mọi người của nhóm này đã cùng nhau trồng cây ở tất cả các địa điểm trong một khung thời gian cực kỳ ngắn. Nhiều tổ chức tự nguyện, họ đã giúp và làm việc với ngân sách hạn chế, nhưng sự cống hiến cá nhân của các thành viên đã có một tác dụng đáng kinh ngạc đối với cộng đồng và môi trường của họ. Các trường học, Trung tâm cộng đồng, các hiệp hội người thường trú và người vô gia cư đều rất biết ơn về những hoạt động này mang lại.

Với việc tập trung ngày càng nhiều vào các yêu cầu xây dựng nhóm liên quan đến CSR, Catalyst Teambuilding cam kết phát hành nhiều khái niệm nhóm hơn! Hãy để ý đến phần Cộng đồng và Môi trường của chúng tôi cho sự phát triển trong tương lai.

Danh sách khách hàng đã thực hiện