Kết quả phát triển đội nhóm

Catalyst Việt Nam biết rằng phát triển cá nhân và gắn gắn kết nhân sự trong dnoanh nghiệp luôn đòi hỏi các kỹ năng về quản lý, kỹ năng lãnh đạo và cá nhân, và chúng luôn được rèn luyện và nâng cao. Sau đây là các kỹ năng quan trọng cho mỗi người để có thành công và hạnh phúc trong công việc cũng như gắn kết lại với nhau. Mỗi hoạt động team building tập trung vào một kỹ năng riêng vì vậy việc xác định kỹ năng cần phát triển cho cá nhân/ đội nhóm để chọn đúng chương trình là vô cùng quan trọng.