The Air Cushioned Experience

Đạt được những điều dường như không thể

1 - 3 giờ
Trong nhà
Cạnh tranh/Hợp tác
8 - Không giới hạn

Giới thiệu

Sự sáng tạo là giá trị cốt lõi cho sự thành công của nhiều công ty, và Trải Nghiệm Đệm Không Khí (ACE) cung cấp một chiếc xe tối hậu để kiểm tra tài tháo vát của các đội. ACE kết hợp các yếu tố Myth Busters, Scrap Heap Challenge và Pimp My Ride lại với nhau để tạo ra một ý tưởng thật sự độc đáo: chiếc xe rất riêng biệt và chống lại trọng lực của bạn được chế tạo từ các vật liệu tái sử dụng đơn giản đáng ngạc nhiên! Một khi vượt qua sự hoài nghi ban đầu của họ, các đội phải nhanh chóng làm việc để nắm bắt các hướng dẫn toàn diện và đánh giá các thiết bị trong tay. Việc đáp ứng đúng thời hạn đòi hỏi quản lý dự án phối hợp từ bản kế hoạch chi tiết đến thử nghiệm bay.

ACE kết hợp các yếu tố Mythbusters, Thử thách đống phế liệu và Top Gear lại với nhau để tạo ra một ý tưởng thật sự độc đáo: chiếc xe rất riêng biệt và chống lại trọng lực của bạn được chế tạo từ các vật liệu tái sử dụng đơn giản đáng ngạc nhiên! Một khi vượt qua sự hoài nghi ban đầu của họ, các đội dành ưu tiên các hành động của họ và nhanh chóng làm việc để biến thiết kế của họ từ kế hoạch chi tiết đến thử nghiệm bay.

Sự sáng tạo được mang vào vận dụng khi mỗi chiếc máy bay "nổi" được tùy chỉnh cho đêm chung kết với chủ đề được chọn. Cảm xúc chung khi kết thúc sự kiện là "WOW, CHÚNG TÔI KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ TIN CHÚNG TÔI SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ!". Thật là một phép ẩn dụ tuyệt vời dành cho đội ngũ của bạn quay trở lại nơi làm việc!

Lợi ích

Sự sáng tạo là giá trị cốt lõi cho thành công của nhiều công ty và Trải Nghiệm Đệm Không Khí (ACE) cung cấp một phương tiện tối hậu để kiểm tra tài xoay xở của các đội. Để kịp thời hạn, các đội đòi hỏi phải có sự phối hộp trong việc quản lý dự án, từ kế hoạch chi tiết đến thử nghiệm bay. Sự tham gia đầy đủ của các thành viên là điều bắt buộc và các thành viên cần phải biết rõ thế mạnh của mình để phân chia vai trò và trách nhiệm một cách hiệu quả. Việc sáng tạo trong lúc chơi vô cùng cần thiết để các đội tạo ra máy bay của họ. Tất cả các trận chơi chung kết có thể là cuộc thi đấu hoặc cuộc chơi hướng đến mục tiêu chung.

Related Testimonial

Nhóm chúng tôi thực sự rất thích chương trình A.C.E. (Trải Nghiệm Đệm Không Khí). Nó là một khái niệm độc đáo khuyến khích mọi người suy nghĩ một cách sáng tạo.

DHL

Yêu cầu báo giá