Arabian Market

Cạnh tranh để tối đa hóa sự thịnh vượng

30 phút - 2 giờ
Trong nhà và Ngoài trời
Cạnh tranh/Hợp tác
12 - Không giới hạn

Giới thiệu

Thử thách diễn ra tại Trucial States vào những năm 1800. Các gia đình đàm phán để nâng cao thịnh vượng, buôn bán quả chà là, lạc đà, cá, gia vị, ngọc trai, nước, tiền và tất cả thông tin quan trọng.

Đây là một thử thách thú vị và mang tính tương tác, được hỗ trợ bởi việc giao tiếp, củng cố mạng lưới và tầm quan trọng của các mối quan hệ tích cực.

Chia thành các "gia đình" và được trang bị một túi hàng hóa kinh doanh liên quan đến Ả Rập, các nhóm được thử thách với mục tiêu tối đa hóa sự thịnh vượng của gia đình. Họ sẽ cần phải tìm hiểu nhu cầu của những gia đình khác bằng cách dùng kỹ năng đặt câu hỏi và thương lượng. Hoạt động với giải pháp đôi bên cùng có lợi sẽ rất cần thiết để thành công.

Việc củng cố thông tin chỉ có lợi khi được chia sẻ. Kết quả cực kỳ khách quan và số điểm cuối cùng phản ánh sự tương tác và tiếp cận của các nhóm.

Sự kiện Thị Trường Ả Rập tối đa hóa sự tương tác mạng lưới và hiểu rõ giá trị thông tin.

Lợi ích

Một hoạt động nhịp độ nhanh và thông minh nơi các đội đàm phán và kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận của họ. Mặc dù, đây là một hoạt động mang tính cạnh tranh, nhưng các đội thành công nhất là các đội chịu hợp tác với các đội khác để tạo ra các thành quả cả hai bên đều có lợi, trong khi vẫn tập trung vào kết quả cuối cùng của họ.

Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, chúng tôi không chỉ đã học hỏi được rất nhiều về chúng tôi như là một nhóm, mà còn làm cho mỗi người nhận ra được sự thiếu xót của họ. Mặc dù thời tiết lạnh nhưng chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Mọi người thật tuyệt vời, thậm chí họ đã giúp tôi với một dây chuyền sản xuất là đóng gói những hộp quà tặng cho đêm thứ Hai

Johnson & Johnson

Yêu cầu báo giá