Bonne Soiree

Game hóa hội nghị tiếp theo của bạn

1 - 2 giờ
Trong nhà
Hợp tác
10 - Không giới hạn

Giới thiệu

Mặc dù bạn có đang dùng nó để tìm thông tin, trình bày thông tin hay khuyến khích hoạt động mạng lưới. Nền tảng được game hóa quen thuộc của Go Engage phổ biến đề cao hoạt động nhóm và mở ra các cuộc giao tiếp và tranh luận theo một cách mời gọi và lôi cuốn. Nó mở man kiến thức, cải thiện các mối quan hệ và, đổi lại, ảnh hưởng tích cực đến môi trường làm việc. Go Engage truyền động lực cho nhân viên bằng các tạo ra một sân chơi ngang tài ngang sức nơi mà mọi người có thể tự do thể hiện ý tưởng và quan điểm cá nhân, động viên họ đối mặt với những thử thách mới.

Lợi ích

Mặc dù bạn có đang dùng nó để tìm thông tin, trình bày thông tin hay khuyến khích hoạt động mạng lưới. Nền tảng được game hóa quen thuộc của Bắt Tay Vào Làm phổ biến đề cao hoạt động nhóm và mở ra các cuộc giao tiếp và tranh luận theo một cách mời gọi và lôi cuốn. Nó mở mang kiến thức, cải thiện các mối quan hệ và, đổi lại, ảnh hưởng tích cực đến môi trường làm việc. Bắt Tay Vào Làm truyền động lực cho nhân viên bằng các tạo ra một sân chơi ngang tài ngang sức nơi mà mọi người có thể tự do thể hiện ý tưởng và quan điểm cá nhân, động viên họ đối mặt với những thử thách mới.

Yêu cầu báo giá