Silk Road

Trò chơi đàm phán với nhịp độ nhanh

45 phút - 2 giờ
Trong nhà
Cạnh tranh/Hợp tác
12 - Không giới hạn

Giới thiệu

Mỗi nhóm đóng vai trò là cộng đồng thương mại tại các thành phố dọc theo lộ trình Con Đường Tơ Lụa lịch sử.

Mục tiêu của họ là làm giàu bằng cách xây dựng các mối quan hệ với các nhà buôn khác, đồng thời dùng mưu mẹo để thu thập những thông tin thị trường quan trọng.

Từ Istanbul đến Tây An, tất cả hàng hóa từ phía đông và phía tây đều được mặc cả; đá quý, vàng, gia vị kỳ lạ, thảm và dĩ nhiên là tơ lụa được trao đổi qua tay trong bầu không khí thị trường cổ phiếu chi phí cao.

Trò chơi không chỉ mang lại nhiều điều thú vị! Mấu chốt của hoạt động này là tập trung vào việc gây dựng niềm tim và tạo ra giải pháp đôi bên cùng có lợi, phương thức giải quyết những vấn đề này của các nhóm là chìa khóa đến với thành công của họ.

Con Đường Tơ Lụa là một trò chơi mang nhiều phương diện; nó thu hút sự chú ý của người tham gia ngay lập tức và đặc biệt thành công như là một sự kiện sẽ phá vỡ rào cản, hợp nhất các đội đồng thời củng cố những nguyên tắc quan trọng trong quản lý quan hệ khách hàng.

Lợi ích

Trò chơi mới lạ này kêu gọi các nhóm làm việc cùng nhau và giải quyết những trở ngại không lường trước với các kỹ năng đàm phán, kỹ năng lập chiến lược và kỹ năng quản lý rủi ro của họ. Một chương trình tuyệt vời để xây dựng cam kết thực sự cho việc lập kế hoạch chiến lược và học tập về sức mạnh của những thông tin tốt. Thêm một phiên đánh giá và phân tích là bạn đã có một hội nghị hoàn hảo nhằm củng cố cam kết và tập trung vào khách hàng.

Yêu cầu báo giá