The Box Empire

Cuộc chiến bìa các-tông mưu lược tuyệt đỉnh

2 - 3 giờ
Ngoài trời
Cạnh tranh/Hợp tác
30 - Không giới hạn

Giới thiệu

Đắm mình trong một thế giới bìa các-tông, nơi nhóm bạn sẽ xây dựng và vạch ra chiến lược để xem ai sẽ trở thành nhà vô địch thực sự của Đế Chế. Các đội chia thành các nhóm tập trung vào 3 nhiệm vụ riêng biệt, xây dựng Thành Trì, chế tạo Vũ Khí Hạng Nặng phục vụ tấn công và tổ chức Vũ Khí Hạng Nhẹ để phòng vệ. Các nhóm này phải liên tục tương tác với nhau để đảm bảo hoạt động ăn khớp với chiến lược tấn công và phòng thủ.

Kết thúc ngày bằng một cuộc chiến bìa các-tông tuyệt đỉnh, nơi các đội sẽ chiến đấu trong một trò chơi đầy chiến thuật để xác định nhà vô địch của Đế Chế Thùng Hộp.

Lợi ích

Các đội mà làm việc theo nhiều nhóm nhỏ hơn nhưng vẫn duy trì mức độ hợp tác cao trong việc xây dựng chiến lược sẽ vượt trội hơn rất nhiều. Cần phải có tinh thần đồng đội lớn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chuẩn thiết kế. Ngoài ra cũng cần phải có một không gian sáng tạo lớn đối với cả ba nhiệm vụ, điều đó cho phép những người có óc tư duy có cơ hội thực sự để thể hiện bản thân. Trong cuộc chiến bìa các-tông, các đội học cách quan sát để bảo vệ nhau và bảo vệ đồng đội của mình bằng cách áp dụng chiến lược tấn công đã vạch sẵn cũng như chiến lược tấn công được ứng biến theo tình huống.

Yêu cầu báo giá