Chúng tôi được biết đến thông qua việc mang lại những lợi ích doanh nghiệp thực tế đã được chứng minh đến cho khách hàng. Mỗi một đội ngũ có nét độc đáo riêng, vì vậy chúng tôi thiết kế và điều chỉnh từng chương trình để đáp ứng những nhu cầu riêng của khách hàng. Và nhờ vậy, khách hàng luôn trở lại để tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Chứng nhận Header Image

Chứng nhận

Phần thưởng tuyệt vời nhất mà một công ty có thể nhận được là sự hài lòng từ khách hàng. Hãy xem qua những phản hồi của khách hàng dành cho chúng tôi.

Đọc thêm..
Danh sách Khách hàng Header Image

Danh sách Khách hàng

Tại Catalyst, chúng tôi mang đến dịch vụ cho tất cả các đội ngũ với mọi mô hình cũng như quy mô và với tất cả các lĩnh vực thương mại. Một số khách hàng của chúng tôi gồm có:

Đọc thêm..
Nghiên cứu Tình huống Header Image

Nghiên cứu Tình huống

Tìm hiểu cách chúng tôi làm việc với khách hàng để giúp họ đạt những mục tiêu kinh doanh thông qua các sự kiện xây dựng đội ngũ cải tiến.

Đọc thêm..