Trải nghiệm phiên bản Demo

Bạn có thể liên hệ với đội ngũ nhân viên của chúng tôi để thử phiên bản demo team building từ xa miễn phí trong hôm nay nhé!

Tin nhắn của bạn vui lòng bao gồm:

  • Ngày bạn muốn trải nghiệm*
  • Số lượng thành viên tham dự

*Ngày trải nghiệm phụ thuộc vào tình trạng hiện có

Công Ty TNHH Catalyst Việt Nam

catalyst happy clients

40,000

khách hàng đã trải nghiệm dịch vụ của Catalyst.