Quản lý, Lãnh đạo và đào tạo các Kỹ năng cá nhân

Việc phát triển các kỹ năng mềm của cá nhân và đội nhóm giúp thúc đẩy nhân sự tiến bộ hơn, thu hút và giữ chân nhân tài của doanh nghiệp cũng như gia tăng lợi nhuận của công ty, vì thế hãy Đầu tư vào con người, Và đừng bỏ qua hoạt động xây dựng đội nhóm chạy trên app được viết riêng, tích hợp công cụ đánh giá đội nhóm( Team Assessment Tool), các đánh giá đội nhóm được đưa ra từ công cụ này hoàn toàn khách quan và tự chủ, giúp mang đến các lợi ích lâu dài, thiết thực cho nhân sự từ các hoạt động xây dựng đội nhóm.

Hãy xác định kỹ năng nào bạn muốn phát triển cho nhân sự của mình, sau đó tìm chương trình xây dựng đội nhóm hoặc chương trình huấn luyện phù hợp.

Các Kỹ năng cần thiết cho Đội nhóm hiệu quả

Sự thành công của các tổ chức được tạo thành từ một đội ngũ hiệu quả. Đội ngũ hiệu quả giúp tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Phát triển kỹ năng mềm là một quá trình đòi hỏi liên tục sự tập trung vào việc chú ý và đào tạo nhưng cũng nên dành phần thưởng cho các cá nhân có mối quan hệ công việc tốt hơn cũng như có được sự nghiệp hiệu quả và hạnh phúc hơn.

Phát triển cá nhân và văn hóa làm việc nhóm trong bất kỳ tổ chức nào cũng đòi hỏi phải có sự quản lý và lãnh đạo thiết thực. Một người lãnh đạo nhóm hiệu quả sẽ khuyến khích mỗi cá nhân đóng góp tài năng và kỹ năng độc nhất của họ vào thành công của nhóm. Dưới đây là một số kỹ năng cần thiết để các cá nhân có được hạnh phúc, sự nghiệp thành công và để cho các nhóm làm việc hiệu quả và hài hòa với nhau. Sự khác nhau giữa đào tạo và các chương trình team building là tập trung vào các kỹ năng thực tế khác nhau. Quyết định các kỹ năng bạn muốn phát triển cho đội nhóm của mình là điều then chốt để chọn một chương trình phù hợp và thành công cuối cùng mà nó đem lại.

Dưới đây là những sản phẩm hàng đầu của chúng tôi! Chọn năng lực chính mà bạn muốn nâng cao cho đội ngũ của mình, sau đó tìm kiếm các thông tin thực tế và các sản phẩm đào tạo, phát triển nhóm có liên quan.