Gắn kết nhân sự

Khi gắn kết, bạn sẽ tiếp năng lượng cho đội ngũ và phá vỡ các rào cản để đạt đến thành công vô hạn

Để hiểu thế nào là gắn kết nhân viên, chúng ta cần phải nhìn vào thế hệ Y (millennials). Tại sao? Bởi vì, thế hệ Y nhiều khả năng sẽ trở thành thị trường mục tiêu của bạn. Hiểu cách thức gắn kết nhân viên để hiểu mục tiêu có tác động như thế nào đến họ - một nhân tố cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp của bạn. Trong cuốn sách The Power of Purpose, John O'Brien và Andrew Cove đã khảo sát hơn 100 tổ chức hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới để khám phá ra định nghĩa của họ về mục đích, giá trị và tầm nhìn. Đại đa số người tham gia đồng ý rằng sự rõ ràng về mục đích có ảnh hưởng đến tầm nhìn, việc ra các quyết định chiến lược, sự gắn kết nhân viên và cả tính hiệu suất nữa. Đội ngũ thực sự được gắn kết khi họ được giao những nhiệm vụ mà họ có thể thực hiện và am hiểu chúng - họ biết vị trí phù hợp của mình trong Bức Tranh Lớn. Họ cảm thấy được tin tưởng và có trách nhiệm mà không cần kiểu quản lý chi li. Họ cảm thấy bản thân và trí óc được thả lỏng. Họ biết vị trí của mình trong đội ngũ - nơi họ có thể yêu cầu sự trợ giúp và ăn mừng thành công. Họ được ghi nhận và điều đó sẽ làm họ tiếp tục phát triển các kỹ năng cá nhân của mình. Kết quả là, mức độ gắn kết này tận dụng được tối đa nguồn lực của họ, dẫn đến tăng trưởng kinh doanh. Sự gắn kết là điều kiện tiên quyết căn bản đối với một nhà lãnh đạo để tạo ra một lực lượng đi cùng hướng, mọi người được gắn kết, quyền sở hữu, sự đoàn kết và tinh thần làm việc nhóm. Gắn kết là để thu phục trái tim và tâm trí của các cá nhân để chuẩn bị cho họ phá vỡ các rào cản trong nhiệm vụ nhằm hoàn thành sứ mệnh. Khi mọi người có ý tưởng và những triển vọng lóe sáng trong họ, có ý nghĩa và nhằm mục đích cho cá nhân họ, sau đó họ có thể thực sự được gắn kết. Hãy xem các chương trình xây dựng đội ngũ nổi tiếng nhất của chúng tôi luôn tập trung vào sự gắn kết, hoặc liên hệ với chúng tôi để yêu cầu một chương trình được thiết kế riêng theo nhu cầu của đội ngũ bạn.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles