City Build

Các đội xây dựng một mô hình thành phố khổng lồ

2 - 3 giờ
Trong nhà
Hợp tác
40 - Không giới hạn

Giới thiệu

Xây Dựng Thành Phố phản ánh những thử thách thật sự của các kiến trúc sư và các nhà quy hoạch thành phố trên toàn thế giới. Mục đích là để nhóm tạo ra một mô hình thành phố khổng lồ dựa vào không chỉ sự sáng tạo mà còn việc lên kế hoạch và kỷ luật mạnh mẽ trong các đội thiết kế và xây dựng. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời dành cho tất cả mọi người trong đội hợp tác, chứng minh rằng các đội tập hợp lại cùng nhau để hướng về một mục tiêu chung.

Nó hoạt động như thế nào?

Các đội được giao cho các phần của một mô hình thành phố để xây dựng, một trong bốn khu - khu công nghiệp, khu dân cư, khu giải trí và khu kinh doanh. Các đội cùng nhau hợp tác để phát triển một kế hoạch cho thành phố đảm bảo sự thống nhất của thiết kế trên khắp các khu vực; và đường xá, sông ngòi v.v. hài hòa với các phần của các đội khác kế bên phần của họ trong thành phố như một tổng thể. Sử dụng nguyên vật liệu đa dạng, họ xây dựng một thành phố sáng tạo và giàu trí tưởng tượng, có chức năng sử dụng và cả tính thẩm mỹ. Khi thời gian kết thúc, các đội kết hợp các phần của thành phố lại với nhau và ăn mừng thành công của họ trong nỗ lực hướng tới một mục tiêu chung.

Lợi ích

Trong Xây Dựng Thành Phố, các đội làm việc để phát triển tầm nhìn chung và các chiến lược được chia sẻ mà họ đưa vào áp dụng tính sáng tạo và các kỹ năng quản lý dự án tuyệt vời. Lên kế hoạch và chiến lược thông qua tính hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác đội là cần thiết để đảm bảo các vùng của thành phố được liên kết hài hòa với nhau. Quản lý nguồn lực và thời gian cũng là cần thiết để hoàn thành dự án kịp thời.

Related Testimonial

Hoạt động Xây Dựng Thành Phố đã diễn ra tốt đẹp. Trải nghiệm tuyệt vời để chia sẻ tinh thần làm việc nhóm vui vẻ, mang tính xây dựng và hữu ích như một công cụ mang mọi người xích lại gần nhau hơn.

Systematic Development

Yêu cầu báo giá