Danh Mục Chương Trình

Bạn đang tìm kiếm loại hình team building nào? Một chương trình mô phỏng kinh doanh hoặc lên tinh thần trong hội nghị? hay game công nghệ? Vận động, sáng tạo hay âm nhạc? Hoặc hoạt động kết hợp với từ thiện? Dù là thể loại nào thì chương trình đó cũng cần được thiết kế, điều chỉnh phù hợp với đối tượng tham gia. Bạn có thể vào Danh mục chương trình của Catalyst Việt Nam để tìm kiếm chương trình phù hợp cho doanh nghiệp của mình, và xem thông tin chi tiết về hoạt động đó.