Trò Chơi Truy Tìm Lối Thoát

Trải nghiệm lợi ích từ hoạt động giải mã manh mối để trốn thoát qua 1 trong 4 Trò Chơi Trốn Thoát

Trò chơi Truy Tìm Lối Thoát kết hợp các yếu tố phiêu lưu, sân khấu, tinh thần làm việc nhóm và các hiệu ứng đặc biệt. Mặc dù chủ đề của mỗi phòng có thể khác nhau, nhưng tất cả đều là thách thức của việc trốn thoát khỏi phòng bằng cách giải các mã số, giải đoán các manh mối và sử dụng các kỹ năng khác nhau dưới áp lực thời gian khắt khe. Sự phổ biến của chúng đang phát triển nhanh trên toàn thế giới. Trò chơi truy tìm lối thoát lần đầu tiên được bắt đầu tại Kyoto vao tháng 7/2007, hiện nay các thành phố trên thế giới đều có ít nhất một nơi cung cấp trò chơi Truy Tìm Lối Thoát - Riêng Budapest đã có đến 50. Thế hệ Y (người lớn từ 18 đến 34 tuổi) đang hưởng ứng xu hướng này trên toàn thế giới. Truy Tìm Lối Thoát là một ví dụ tối hậu về nền kinh tế trải nghiệm, một thế hệ người tiêu dùng mới đang nổi lên, những người đang tìm kiếm trải nghiệm có ý nghĩa và tạo ra những kỷ niệm dài lâu với bạn bè mà không phải mất nhiều thời gian. Khi nhiều địa điểm mở ra và một lượng lớn người tham gia trở nên quen thuộc với khái niệm này, trò chơi Truy Tìm Lối Thoát được dự đoán sẽ đóng vai trò chủ đạo. Các lợi ích xây dựng đội ngũ của hoạt động này đã được cộng đồng doanh nghiệp chú ý đến, những người nhìn thấy được giá trị hữu hình trong những trải nghiệm này. Đưa các đồng nghiệp ra ngoài môi trường làm việc của họ, điều này giúp họ phá vỡ các rào cản và đẩy nhanh quá trình gắn kết. Trò chơi Truy Tìm Lối Thoát mang đến một sân chơi bình đẳng để khám phá động lực nhóm. Giao tiếp, lãnh đạo giỏi và hiểu được các thế mạnh của các cá nhân đồng nghiệp là những thành tố vô cùng quan trọng trong sự thành công của doanh nghiệp (và thoát khỏi chiếc hộp bị khóa)!

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles