Situation Room

Chỉ huy và giám sát

1 - 1.5 giờ
Trong nhà
Cạnh tranh/Hợp tác
6 - Không giới hạn

Giới thiệu

Situation Room là một hoạt động mô phỏng kinh doanh hấp dẫn. Các đội được hướng dẫn bằng một loạt các video ngắn để mở một loạt các vali bị khóa chưa các thử thách và nguồn tài nguyên bên trong để hỗ trợ cuộc điều tra của tổ chức đặc biệt về một chức tội phạm.

Sự kiện được hướng dẫn bởi các đoạn video ngắn phát vào các thời điểm đã định trước trong chương trình để mô phỏng lại “ thời gian thực” trong trang thái cập nhật. Còn có một đồng hồ đếm ngược thể hiện thời gian còn lại trong mỗi thử thách, một vali bị khóa bao gồm nhiều ngăn ( ALPHA/ BRAVO/ CHARLIE/ DELTA) là trọng tâm của chương trình. Mỗi ngăn bị khóa chứa các thử thách và nguồn tài nguyên để các đội có thể đánh giá thông tin và sử dụng chúng để gửi thông tin về cho “ Tổ chức đặc biệt” để đưa ra các hành động tiếp theo. Một thiết bị bảo mật (iPad và Situation Room APP) cung cấp đường dẫn đến “ Tổ chức đặc biệt” để các đội có thể gửi các thông tin của mình về.

Lợi ích

Trong Situation Room thách thức tư duy chiến lược của các đội và khả năng làm việc linh hoạt để kết nối đến đúng người, đúng thông tin, đúng thời điểm. Kết quả là người chơi sẽ nâng cao nhận thức và đánh giá về tầm quan trọng của sự giao tiếp giữa các bộ phận thể hiện trong kỹ năng lãnh đạo tạo ra hiệu suất tốt dưới áp lực cao.

Đây là một hoạt động với chủ đề hấp dẫn, được thiết kế cẩn thận với nhiều thử thách khuyến khích sự tham gia đầy đủ của người chơi, giúp họ nhận thức rõ về ưu, nhược điểm của từng cá nhân, sự năng động cùng sức mạnh của tinh thần làm việc nhóm.

physical distancing

Giãn cách xã hội

Hoạt động này có thể được thiết kế để tuân thủ các nguyên tắc về giãn cách xã hội. Chúng tôi sửa đổi chương trình để tránh việc truyền vật dụng và tài liệu game giữa những người tham gia. Và tránh bất cứ điều gì mà bạn phải đến quá gần! Các điều hành viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ ở đó để hướng dẫn những người tham gia trong suốt quá trình trải nghiệm, đảm bảo thực hiện tốt tương tư như việc tuân thủ nguyên tắc giãn cách xã hội và mỗi người tham gia đều được tham gia và có được trải nghiệm học tập thú vị. Hãy liên hệ để tìm hiểu cách chúng tôi làm ra trải nghiệm này cho đội nhóm của bạn phù hợp với quy chuẩn giãn cách xã hội.

Related Testimonial

Hoạt động "The Situation room " đã vượt qua các kỳ vọng của chúng tôi. Hoạt động này thử thách khả năng của người chơi dưới áp lực lớn về thời gian vừa phải tập trung đánh giá thông tin thật nhanh và chính xác để biết được thời gian thực tế. Thật là một hoạt động thú vị.

RB (Reckitt Benckiser)

Yêu cầu báo giá