Đưa ra quyết định

Một môi trường tích cực và một bộ máy hoạt động bài bản để xúc tiến việc đưa ra quyết định

decision making

Việc đưa ra quyết định là kết quả của việc lựa chọn các chuỗi hành động hoặc chí hướng từ một số khả năng khác nhau. Nếu không có quy trình cụ thể, việc đưa ra quyết định có thể trở nên khó khăn cho một cá nhân và càng khó hơn đối với một tập thể. Quá chú trọng vào việc phân tích các mục tiêu và các phương án thay thế có thể dẫn đến việc thông tin bị quá tải và làm tê liệt quá trình quyết định.

Quyết sách tập thể cần có một môi trường mang tính xây dựng nơi mà mọi người đều có quyền đưa ra ý kiến riêng trong phạm vi các quy định giao tiếp đã được thông qua. Một điều đặc biệt quang trọng là các thành viên trong nhóm cần phải đạt được sự thống nhất khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đầu tiên, phải tìm hiểu vấn đề kỹ càng, xác định các mục tiêu được xắp xếp theo thứ tự quan trọng. Tiếp theo, triển khai các phương án thay thế và đánh giá chúng dựa trên các chỉ tiêu. Quá trình này sẽ giúp bạn tìm ra lựa chọn phù hợp nhất cho các mục tiêu. Một khi giải pháp tốt nhất được lựa chọn, hãy đánh giá kế hoạch một cách trung thực và tính đến các hậu quả có thể diễn ra. Tiếp theo, truyền đạt lại quyết định và cuối cùng là thực hiện nó. Xa hơn nữa, hãy phân tích chiến lược và thêm vào các bước bổ xung để tránh các vấn đề có thể nảy sinh.

Hoạt động xây dựng đội nhóm bao gồm việc đóng vai và mô phỏng quá trình đề ra các dự án có thể được dùng làm một công cụ học tập cách quyết định. Hãy xem qua các chương trình team-building đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. Bạn vẫn còn đang băn khoăn hay hay đây không phải là thứ bạn đang tìm kiếm? Hãy liên hệ với chúng tôi.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles