Các Chương Trình Xây Dựng Đội Nhóm Mới

Catalyst chuyên về các giải pháp phát triển đội nhóm hiệu quả, hãy xem xu thế hiện nay đang là gì.

Tại Catalyst Global, chúng tôi dành phần lớn thời gian để thiết kế, xây dựng tất cả các chương trình xây dựng đội nhóm độc đáo, giúp gắn kết các thành viên và giải phóng năng lực tiềm ẩn của họ. Đồng thời các hoạt này cũng thúc đẩy sự giao tiếp, hợp tác, tăng năng lực sáng tạo, nâng cao kỹ năng lãnh đạo và hiệu suất làm việc. Và, các chương trình mới này đã hoàn thiện và sẵn sàng đưa đến tay các bạn thông qua Catalyst Vietnam – một thành viên chính thức của Catalyst Global. Catalyst Global với thế mạnh là cung cấp các giải pháp phát triển đội nhóm hiệu quả, và chúng tôi đã và đang thực hiện điều này trong suốt 35 năm qua. Đi cùng với điều này, chất lượng của tất cả các sản phẩm luôn được bảo đảm và duy trì đồng nhất trong các xu hướng kinh doanh, xu hướng công nghệ đảm bảo bảo phù hợp với tư duy kinh doanh hiện tại.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ