Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tạo sự khác biệt, nâng cao nhận thức và thể hiện giá trị doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, viết tắt là CSR, là sự chủ động của doanh nghiệp trong việc đánh giá và chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng của họ đối với tình trạng môi trường và xã hội. Những sản phẩm xây dựng đội ngũ của Catalyst được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp có trách nhiệm với những hoạt động đoàn thể, khuyến khích tác động tích cực đến môi trường và đẩy mạnh lợi ích xã hội.

Catalyst Toàn Cầu thực sự tác động vào việc xây dựng nhóm. Tại Catalyst, chúng tôi thực hiện tác động đó vượt ngoài những từ ngữ đơn giản và những gì bạn có thể mong đợi. Đối tác suốt đời của Catalyst Toàn Cầu với Sáng kiến Cho đi Toàn cầu, Mua 1, TRAO ĐI 1 (hoặc M1T1) cho phép chúng tôi tạo ra sự khác biệt thực sự cho những người mà chúng tôi có thể chưa bao giờ gặp mặt. M1T1 là một Doanh nghiệp Xã hội và tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh tạo ra một thế giới tràn ngập sự sẻ chia. Bất khi nào và bất cứ nơi đâu trên thế giới khi một người nào đó tham gia vào chương trình Catalyst Toàn Cầu cùng với một trong những mạng lưới đối tác của họ, Catalyst Toàn Cầu sẽ đưa ra một trong những dự án có tác động cao đến sự sắp xếp chọn lọc đặc biệt của M1T1. Nhưng không dừng lại ở đó, các mạng lưới đối tác còn là những thành viên của M1T1 sẽ cùng chia sẻ ở mỗi lần họ chạy một chương trình kết hợp sẻ chia nào đó!

Chúng tôi khuyên bạn nên xem M1T1. Không giống các mô hình sẻ chia thông thường, M1T1 giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt được nhiều tác động xã hội hơn bằng cách đưa các hoạt động chia sẻ vào hoạt động kinh doanh hàng ngày của họ để tạo ra Những báo cáo Sẻ chia độc nhất. Mỗi giao dịch kinh doanh (như là kết quả hoạt động mỗi ngày của bạn) có thể tác động đến cuộc sống chỉ từ 1 xu. Đối với chúng tôi tại Catalyst, nó hoàn thành một "vòng tròn đạo đức" tuyệt vời: thiết kế trò chơi tuyệt vời, tác động mạnh mẽ đến tất cả người tham gia và công ty của họ, làm những điều tuyệt vời cùng với bạn.

Hầu hết các chương trình xây dựng nhóm của Catalyst có thể được thiết kế để làm việc với các dự án từ thiện, sự nghiệp, dự án xã hội hoặc môi trường và/hoặc Tổ chức Phi chính phủ (NGO) yêu thích của bạn, cho phép bạn tích cực tham gia vào các hoạt động thúc đẩy lợi ích xã hội và những điều khác khuyến khích tác động tích cực đến môi trường. Đây cũng chỉ là một số đề xuất cách xây dựng cụ thể mà thôi.

Nếu cần hỗ trợ thêm trong việc đưa ra quyết hay nếu cần tìm hiểu thêm vấn đề gì khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles