Trò chơi kinh doanh

Thúc đẩy người chơi học hỏi, kích thích tư duy sáng tạo và và nâng cao sự hiểu biết thông qua hoạt động trải nghiệm thú vị

Các trò chơi theo kinh nghiệm kinh doanh là những mô phỏng cuộc sống thực tiễn có tương tác, vui vẻ và sáng tạo. Bằng cách sử dụng phép ẩn dụ từ thực tế, xây dựng đội ngũ kinh nghiệm tạo ra một khoảng cách 'an toàn' từ môi trường làm việc. Trò chơi này tương tác, cung cấp những nhiệm vụ thực tế đòi hỏi người tham gia phải áp dụng những kinh nghiệm trước đó của bản thân và có thể áp dụng tư duy sáng tạo củng cố những kết nối thần kinh của não bộ cho những kết quả lâu dài.

Các trò chơi kinh doanh được thiết kế tập trung vào một bộ kết quả học tập cụ thể thông qua quá trình thực hành, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định. Các bước này thúc đẩy việc học tập và nâng cao khả năng duy trì kiến thức.

Những người tham gia được khuyến khích làm việc cùng nhau như một nhóm nơi mỗi cá nhân có vai trò quan trọng. Điều này khuyến khích làm việc theo nhóm và cũng làm tăng sự cam kết và thúc đẩy cá nhân. Điều này còn đảm bảo hơn về kết quả học tập là xác thực và được sẻ chia như một nhóm.

Trong môi trường học tập thoải mái này, các cá nhân và nhóm có thể trải nghiệm và chấp nhận rủi ro. Những sai lầm là không thể tránh khỏi nhưng lại là một phần quan trọng trong quá trình học tập.

Một cuộc khảo sát khuyến khích việc xem xét và phản ánh là giải pháp cho quá trình học tập kinh nghiệm. Nghiên cứu cho thấy rằng bằng cách kết hợp các kinh nghiệm thực hành với các khái niệm về mặt lý thuyết và sau đó phản ánh kết quả, người tham gia sẽ động não nhiều hơn và tạo ra những mối liên hệ cá nhân, thực tế với việc học hỏi. Điều đó phản ánh kết quả của đội và những hành động cá nhân của đội ảnh hưởng như thế nào đến kết quả và so sánh hành động của đội với những người khác. Phân tích này giúp họ hiểu rõ hơn về những khái niệm đã học được có thể áp dụng như thế nào vào nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles