Những hoạt động tiếp thêm sinh lực trong buổi hội thảo

Mọi hội thảo đều có những khoảng thời gian không sôi nổi: hãy làm mới và thúc đẩy khán giả của bạn

Sự chú ý của khán giả là điều rất quan trọng đối với sự thành công của những buổi hội thảo. Nghiên cứu cho thấy rằng khả năng tập trung trung bình của người trưởng thành chỉ khoảng 10 phút. Do đó, điều quan trọng là các diễn giả tại các buổi hội thảo cần phải thường xuyên điều chỉnh phương thức truyền đạt cũng như nội dung trong suốt bài thuyết trình của họ để duy trì sự chú ý và tương tác của khán giả.

Những hoạt động tiếp thêm sinh lực hay "Energisers" giữa các bài diễn thuyết hiện được coi là công cụ tương tác bắt buộc, quan trọng đối với ROI (Lợi tức đầu tư). Những hoạt động tiếp thêm sinh lực trong buổi hội thảo nên là một phần của chiến lược thận trọng tạo ra một câu chuyện tương tác với những người tham gia để dễ dàng đạt được kết quả như mong muốn. Hoạt động tiếp thêm sinh lực được tổ chức đúng thời điểm sẽ thu hút sự chú ý, củng cố sự tiếp thu kiến thức tại hội thảo và tăng khả năng duy trì sự tiếp thu kiến thức. Hoạt động tiếp thêm sinh lực được tổ chức dưới nhiều hình thức. Từ âm nhạc và nhịp điệu đến các hoạt động mạng vui nhộn và các chương trình thể chất/tinh thần thiết thực. Các hoạt động tiếp thêm sinh lực dựa trên công nghệ như Tới Tham gia và Xông xáo lên! còn có thêm lợi ích về phản hồi phân tích định lượng ngay lập tức.

Catalyst có một loạt các hoạt động tiếp thêm sinh lực được thiết kế đặc biệt để tái tập trung thu hút sự chú ý của các đại biểu và để gia tăng sự tham gia. Nếu cần hỗ trợ thêm trong việc đưa ra quyết hay nếu cần tìm hiểu thêm vấn đề gì khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles