Đánh giá hiệu quả " The Situation Room' của BNZ

Được đăng vào {Ngày}

Chủ đề

Bank of New Zealand đã tham gia vào hoạt động " The Situation Room" - trải nghiệm mang tính mô phỏng kinh doanh được sử dụng trong "assessment centre" như một phần trong quy trình tuyển dụng nhân sự nội bộ của họ. The Bank of New Zealand là một trong những ngân hàng lớn ở New Zealand kể từ khi thành lập vào năm 1861. Assessment centre được thiết kế để đánh giá các ứng viên đã vượt qua được nhiều phần như: phỏng vấn cá nhân, thuyết trình trước đám đông và trong đội. Chương trình tạo cơ hội cho chuyên viên đánh giá quan sát các ứng viên cũng như cơ hội để họ đánh giá bản thân, thảo luận và nhận phản hồi

Giải Pháp

Vào hôm đó, 24 ứng viên đã tham gia hoạt động thử thách mang tính trải nghiệm học hỏi “ The Situation Room”. Hoạt động này được phát triển bởi công ty Team Up Events – New Zealand là đối tác của Catalyst Global và cũng là một trong những hoạt động mô phỏng kinh doanh mới nhất. Với chủ đề xoay quanh một tình huống đang nổi lên mang tính toàn cầu, thách thức các đội phải đưa ra đánh giá và phản ứng kịp thời với các mốc thời gian trong video, để tìm ra thông tin chính xác về hoạt động buôn lậu như what – cái gì, where - ở đâu, when – khi nào, và who – ai.

Situation Room được thiết kế để thử thách và kích thích tư duy của người chơi trong một khoảng thời gian hạn chế dưới áp lực cao với các mục tiêu học hỏi chính sau đây:

  • Giao tiếp đa bộ phận: . Khuyến khích người tham gia vượt ra khỏi vai trò cá nhân để cùng nhau hướng đến mục tiêu chung và đạt được thành công với sự phối hợp giao tiếp rõ ràng, ngắn gọn.
  • Tư duy linh hoạt: Suy nghĩ nhanh và linh hoạt, được khuyến khích và đánh giá cao để không chỉ xác định và thích nghi với các phương pháp làm việc hiệu quả mà còn nhận thức được rằng phương pháp làm việc phải luôn thay đổi để thích nghi với yêu cầu của thị trường.
  • Làm chủ tình huống: Xác định hành vi cần thiết trong hoàn cảnh, môi trường của nhóm mình và để chọn phong cách lãnh đạo mang lại hiệu quả tốt nhất cho mục tiêu và hoàn cảnh của các nhiệm vụ này.

Trong vòng đếm ngược thời gian cuối, đội sẽ đánh giá hiệu suất làm việc của các thành viên trong đội mình trước khi họ được mời thảo luận về các bài học nhận được sau trải nghiệm với toàn đội.

Lợi ích đạt được:

Hoạt động “ The Situation Room” với mô hình game hóa, đã tạo cơ hội giúp các chuyên viên đánh giá quan sát các ứng viên một cách đầy đủ về tính cách hành vi cá nhân và trong nhóm và hiệu suất làm việc. Qua đó cần phải có sự hợp tác giữa các thành viên có ý kiến khác nhau, mỗi thành viên trong đội cũng nhận thức rằng họ cũng cần tìm hiểu và nắm được rất nhiều thông tin trong khoảng thời gian hạn chế để đánh giá sự thay đổi của tình huống một cách vừa nhanh vừa chính xác. Do đó, các đội phải phân công vai trò nhiệm vụ cho các thành viên cũng phải vừa nhanh vừa hiệu quả. Chương trình đã đạt được sự thành công lớn dành cho cả chuyên viên đánh giá và cả ứng viên tham gia.
Danh sách khách hàng đã thực hiện