ibuild

Tiếp lửa cho giao tiếp nhóm

1.5 - 3 giờ
Trong nhà
Cạnh tranh/Hợp tác
4 - Không giới hạn

Giới thiệu

Hoạt động thú vị này tập trung vào sự hợp tác và giao tiếp liên bộ phận trong doanh nghiệp và mỗi thành viên giữ một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự thành công của đội. Họ được chia thành nhiều nhóm nhỏ và đảm nhận các vai trò cụ thể trong mạng lưới trao đổi thông tin, với mục tiêu là xây dựng nên một mô hình từ các yếu tố đơn giản nằm trong chiến lược được xây dựng trước đó trong khung thời gian hạn chế.

Lợi ích

ibuild mang đến các lợi ích tập trung vào tầm quan trọng việc sử dụng ngôn ngữ, phản hồi, phản hồi và thiết lập chiến lược theo từng bước. Các quy tắc nghiêm ngặt được thiết kế riêng để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền tải thông tin một cách chuẩn xác. Ibuild là hoạt động tuyệt vời để khuyến khích các kỹ năng giao tiếp nội bộ giữa các nhóm, bộ phận khác nhau trong cùng một công ty cũng như việc giao tiếp với khách hàng. Và phần chia sẻ khi kết thúc hoạt động khuyến khích người chơi chia sẻ về trải nghiệm của mình và đưa ra các kết luận chung.

physical distancing

Giãn cách xã hội

Hoạt động này có thể được thiết kế để tuân thủ các nguyên tắc về giãn cách xã hội. Chúng tôi sửa đổi chương trình để tránh việc truyền vật dụng và tài liệu game giữa những người tham gia. Và tránh bất cứ điều gì mà bạn phải đến quá gần! Các điều hành viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ ở đó để hướng dẫn những người tham gia trong suốt quá trình trải nghiệm, đảm bảo thực hiện tốt tương tư như việc tuân thủ nguyên tắc giãn cách xã hội và mỗi người tham gia đều được tham gia và có được trải nghiệm học tập thú vị. Hãy liên hệ để tìm hiểu cách chúng tôi làm ra trải nghiệm này cho đội nhóm của bạn phù hợp với quy chuẩn giãn cách xã hội.

Yêu cầu báo giá