Quản lý quan hệ khách hàng

Học cách đạt được lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc quản lý quan hệ khách hàng tuyệt vời

customer relationships

Khách hàng không cần lựa chọn hoàn hảo, họ cần sự lựa chọn dễ dàng. Khách hàng sẽ so sánh đề xuất tiêu chuẩn của một sản phẩm hay dịch vụ với nhu cầu của họ. Mục đích cuối cùng của tiến trình này là làm cho khách hàng lại tiếp tục mua hàng. Để đạt được lợi thế cạnh tranh, các công ty chống đỡ việc cạnh tranh bằng sự phát triển độc đáo vượt bậc. Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể chỉ mua hàng theo dự cảm, chỉ vì cảm thấy đây là điều đúng đắn. Mọi người thường mong muốn mọi thứ dễ dàng cho họ như là chọn một sản phẩm dẫn đầu thị trường. Được trang bị với thế mạnh cạnh tranh, các công ty không muốn đánh liều với sự thoải mái và quen thuộc. Vậy làm thế nào để đạt được lợi thế cạnh tranh? Thứ nhất, nếu bạn bắt đầu là số 1 trước tiên. Thứ hai, giá cả nhanh chóng giành thị phần sẽ giúp công ty giảm chi phí, thị phần tương đối cao hơn và lợi nhuận cao hơn. Lợi thế phân phối sớm có ý nghĩa rất nhiều. Việc cung cấp các sản phẩm hay dịch vụ miễn phí có thể là một chiến thuật thông minh để thiết lập thói quen của khách hàng. Các công ty phải luôn cập nhật sản phẩm của mình, nhưng những thay đổi nên được đưa ra như một phiên bản mới của dịch vụ hay sản phẩm và vẫn duy trì được lợi thế cạnh tranh của phiên bản cũ. Hãy nhìn vào doanh nghiệp để thiết lập các quy trình đối ngoại và những người ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng. Ngoài ra, cần phải nghiên cứu trải nghiệm của khách hàng - sở thích và nhu cầu của họ, sau đó một tổ chức có thể cung cấp các quy trình đáp ứng nhu cầu của khách hàng; làm theo cách này có thể mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể theo thời gian. Khách hàng sẽ đạt tới ngưỡng hạnh phúc nhất khi tất cả các quy trình kinh doanh được sắp xếp để đáp ứng nhu cầu của họ.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles