Tư duy đột phá

Các chương trình của chúng tôi như Trò Chơi Đổi Mới Toàn Cầu sẽ giúp các đội sáng tạo và đổi mới

innovation creative thinking

Người ta thừa nhận rằng sự thành công trên thị trường phản ánh khả năng đổi mới của một doanh nghiệp. Các cá nhân cần hiểu làm thế nào họ có thể phù hợp với nền văn hóa đổi mới này và họ cần làm gì để liên tục hỗ trợ điều đó. Điều quan trọng là không lầm lẫn giữa khái niệm đổi mới và ý tưởng. Ý tưởng là khái niệm tạo ra những ý tưởng ban đầu. Một quá trình đổi mới có cơ sở và hiệu quả đã được chứng thực cho phép ưu tiên các ý tưởng được hiện thực hóa trong một doanh nghiệp thực sự nhanh nhẹn. Trò Chơi Đổi Mới Toàn Cầu lột tả thực tế quá trình đổi mới và lên ý tưởng này. Không có quá trình đổi mới, ý tưởng không thể được thực thi, dành ưu tiên và tiếp năng lượng. Các chương trình xây dựng đội ngũ đóng vai trò trong việc thể hiện ý tưởng này theo một cách thực tiễn và đáng nhớ. Trong chương trình sáng chế và xây dựng, ví dụ như Phản Ứng Dây Chuyền, các đội được trao cho một loạt các ý tưởng để sắp xếp, dành ưu tiên và cuối cùng là xây dựng nó. Đổi mới cũng được áp dụng ở mức độ vi mô đối với các nhiệm vụ. Các chương trình xây dựng đội ngũ minh chứng một cách thực tiễn các điều này. Bằng cách làm theo một chuỗi các kế hoạch và quyết định xem làm thế nào để thực thi chúng, các đội có thể sáng tạo trong quá trình thực hiện chúng - làm thế nào để sử dụng tốt nhất các nguồn lực sẵn có trong thời gian hạn chế. Một đội có thể chứng minh một nền văn hóa sáng tạo thông qua việc thực hiện các ý nghĩ, các thay đổi ban đầu trong quá trình thực hiện. Trong một chương trình xây dựng đội ngũ, rõ ràng là một vài đội sẽ là các nhà sáng tạo giỏi hơn các đội còn lại. Các câu hỏi sau sự kiện và phản ảnh về chương trình sẽ hỗ trợ chia sẻ kiến thức về các kỹ thuật đổi mới trong doanh nghiệp.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles