Chain Reaction TableTop

Tạo ra một loạt các hành động table-top theo tầng

1 - 4 giờ
Trong nhà
Hợp tác
12 - Không giới hạn

Giới thiệu

Những người tham gia thường rất ngạc nhiên với những gì họ có thể tạo ra từ một loạt các đồ sưu tập kỳ quái. Những cái nhìn ngờ vực là bình thường khi thử thách lần đầu tiên được giảng giải. Được cung cấp một bảng trò chơi và một bộ thẻ trò chơi chi tiết, họ sẽ thảo luận cùng các thành viên trong đội của mình và sau đó chia sẻ thông tin và nguồn lực với các đội khác để phát triển một chiến lược nhằm tạo ra một loạt các máy móc đơn giản sáng tạo nhất. Khi những người tham gia tiến hành lên kế hoạch và tạo lập, họ càng bị thuyết phục hơn về những gì họ có thể đạt được cùng nhau như một nhóm có ý thức thực sự về mục đích chung. Một khi mỗi máy móc đơn giản được tạo ra, họ sẽ kết hợp chúng lại với nhau như một đội và sau đó các đội sẽ kết nối một loạt các máy móc đơn giản của họ vào các máy móc của đội kế tiếp để tạo ra một dây chuyền dài hoặc phản ứng dây chuyền. Kiểm tra và tái kiểm tra sau đó với tất cả những người tham gia, điều chỉnh sự sáng tạo của họ để đảm bảo rằng nó sẽ trơn tru từ đầu đến cuối mà không có một trở ngại nào!

Sau quá trình tạo tác và kiểm tra hoàn tất, kích hoạt phản ứng đầy hồi hộp và phấn khích mang tất cả mọi người lại cùng nhau trong tiệc mừng vì họ đã làm việc cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung mà họ chứng kiến chúng được phô bày ra trước mắt họ.

Lợi ích

Các đội thành công thấu hiểu nhiệm vụ, các lá thẻ, và đánh giá các nguồn lực sẵn có, lập kế hoạch thô và sau đó trong suốt quá trình tạo tác, họ đánh giá, thích nghi và chỉnh sửa kế hoạch ban đầu của họ. Các đội cùng nhau làm việc để phát triển một tầm nhìn chung, phát triển một chiến lược đã được chia sẻ bằng cách áp dụng các kỹ năng quản lý dự án và nguồn lực xuất sắc. Sự hợp tác giữa các đội để chia sẻ kiến thức và các nguồn lực là cần thiết để tiến đến thành công và mở rộng giới hạn của sự sáng tạo. Trong các giai đoạn thử nghiệm, các đội học cách kiên trì trong bối cảnh khó khăn với cái nhìn chi tiết trong công việc hướng tới sự xuất sắc.

 

Bạn yêu thích sự kiện này? Có thêm không gian và ngân sách? Bạn muốn một thứ gì đó lớn hơn, nhiều thử thách hơn với một nhân tố ấn tượng mạnh mẽ tuyệt vời?! Hãy xem Lifesize Phản Ứng Dây Chuyền

physical distancing

Giãn cách xã hội

Hoạt động này có thể được thiết kế để tuân thủ các nguyên tắc về giãn cách xã hội. Chúng tôi sửa đổi chương trình để tránh việc truyền vật dụng và tài liệu game giữa những người tham gia. Và tránh bất cứ điều gì mà bạn phải đến quá gần! Các điều hành viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ ở đó để hướng dẫn những người tham gia trong suốt quá trình trải nghiệm, đảm bảo thực hiện tốt tương tư như việc tuân thủ nguyên tắc giãn cách xã hội và mỗi người tham gia đều được tham gia và có được trải nghiệm học tập thú vị. Hãy liên hệ để tìm hiểu cách chúng tôi làm ra trải nghiệm này cho đội nhóm của bạn phù hợp với quy chuẩn giãn cách xã hội.

Related Testimonial

Thứ mà đội ngũ chúng tôi thích nhất về Phản Ứng Dây Chuyền là thử thách để kết nối các tấm thẻ, mà thường là một vấn đề trong công việc thường ngày như: làm thế nào để kết nối với một đồng nghiệp từ bộ phận khác.

Juergen Heise
Lehvoss Group

Yêu cầu báo giá