Lập kế hoạch dự án

Đội ngũ sáng tạo thách thức nâng cao kiến ​​thức về lập kế hoạch dự án và quản lý dự án

project management skills

Thành công điển hình của dự án là trong cách thức tổ chức, lập kế hoạch và các nhiệm vụ được giao và truyền đạt như thế nào. Các dự án nhìn chung đều có kết cấu ngân sách và khung thời gian. Điều quan trọng là phải có một số kiến thức và kinh nghiệm về những kỹ năng quản lý dự án, bởi vì trong hầu hết các tổ chức, tất cả nhân viên sẽ tham gia vào một dự án ở một số giai đoạn, ngay cả khi họ không phải là người quản lý dự án. Nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả khi có kiến thức cơ bản về lập kế hoạch dự án và cách tiếp cận quản lý dự án cũng giúp mọi người có một vai trò tích cực hơn trong quá trình này và đánh giá cao vai trò của họ trong bức tranh toàn cảnh. Các trò chơi học hỏi kinh nghiệm và các chương trình xây dựng nhóm cho phép người chơi trải nghiệm thực tế về những khía cạnh đa diện của một dự án, như làm việc đúng thời hạn, vai trò và trách nhiệm, phạm vi và quản lý sự thay đổi, vv. Họ vui vẻ và việc thử thách tạo ra một trải nghiệm đáng nhớ cho tất cả người tham gia. Đây là một số các chương trình phổ biến nhất của chúng tôi với ý tưởng quản lý dự án từ những thách thức của đội ngũ sáng tạo như xây dựng một chiếc xe đua từ bìa cứng và xây dựng cầu đến các trò chơi kinh doanh như chuỗi cung ứng tập trung vào Nước ép sáng tạo hoặc Chinh phục đỉnh cao. Hãy xem hoặc yêu cầu chúng tôi điều chỉnh một vài điều đặc biệt cho nhóm của bạn.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles