Khích lệ

Chương trình xây dựng nhóm giúp nắm bắt cảm xúc, truyền cảm hứng và khích lệ mọi người

motivate your team

Sự khích lệ là khi tình cảm, năng lượng, niềm vui và đam mê đúng đắn được tạo ra, để mọi người có thể được huy động để trao trọn cả trái tim và linh hồn. Niềm đam mê phát triển mục đích ở những người khác. Để trở nên say mê mục đích, mọi người cần cảm xúc. Tốc độ, sự linh hoạt và sự sáng tạo là những điều kiện tiên quyết trong kinh doanh ngày nay, và đội ngũ cần được khích lệ để tập trung. Các nhà lãnh đạo tài ba là yếu tố chủ chốt trong việc khích lệ các cá nhân hướng đến một mục tiêu chung. Các nhà lãnh đạo có thể đóng vai trò là người có ảnh hưởng quan trọng nếu họ có khả năng thuyết phục và có nhiều mối quan hệ. Sự khích lệ sẽ lây lan. Khích lệ những người chủ chốt có thể sẽ tác động đến toàn bộ đội ngũ và khi niềm tin và năng lực của những người này được tập trung, sự thay đổi cơ bản có thể xảy ra một cách nhanh chóng. Khả năng hiển thị bên ngoài nhóm là một hình thức ghi nhận khác. Làm cho tất cả các thành viên trong đội ngũ của bạn có cảm giác được ghi nhận, có trách nhiệm và cảm thấy được khen thưởng nhiều nhất có thể. Hãy đảm bảo rằng đội ngũ không tập trung vào các hành vi tiêu cực mà chỉ tập trung vào các hành vi tích cực. Kết nối mọi người lại với nhau. Một vài hoạt động kết nối đội ngũ trong danh mục Catalyst tập trung vào việc mọi người giao tiếp và hiểu nhau về mặt cá nhân. Tất cả chúng ta điều là những sinh vật có cảm xúc và cho phép một nhà lãnh đạo lèo lái những người khác theo ý định của mình bằng cách nắm bắt cảm xúc của mọi người. Cảm xúc chủ yếu là mọi người bộc phát ra như thế nào để các cá nhân đang truyền cảm hứng siết chặt lấy mục đích, sứ mệnh, giá trị kinh doanh và tạo ra không gian cho sự thỏa mãn cũng như thành tích cá nhân. Sự thỏa mãn như vậy đến từ việc tạo ra một sự kết hợp của cảm giác là đóng góp một thứ gì đó có giá trị và nó đang được đánh giá cao. Điều này cần phải là một trải nghiệm tập thể bởi toàn nhóm. Là con người, tất cả chúng ta đều cần thuộc về. Thuộc về xảy ra khi chúng ta bị bao quanh bởi những người cảm thấy giống nhau về mọi thứ, quan tâm giống với chúng ta và tiếp cận cuộc sống với một bộ giá trị tương tự. Nếu tất cả mọi người trong đội ngũ đều có cảm giác thuộc về, thì mọi người sẽ được khích lệ. Dưới đây là một số chương trình xây dựng đội ngũ của Catalyst có thể giúp khích lệ và truyền cảm hứng cho đội ngũ của bạn hướng đến một mục tiêu chung.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles