Giải Quyết Vấn Đề

Quá trình tìm ra giải pháp cho các vấn đề khó nhằn hoặc phức tạp

problem solving activities

Giải quyết vấn đề là một phần thiết yếu trong cuộc sống. Đây được xem như một năng khiếu chủ chốt mà các công ty đều mong muốn nhân viên của họ có được. Có những khả năng đối diện với vấn đề rất cần thiết trong việc đạt được các thành tích đồng đội và cá nhân. Giải quyết khó khăn bắt đầu với việc tìm kiếm và xác định vấn đề. Tiếp theo đó là một quá trình xác định vấn đề và tìm kiếm thông tin về nó. Những nhóm hợp tác chức năng có lợi thế hơn khi nhìn sự việc từ một góc nhìn đa chiều và vì vậy có thể định hình lại vấn đề, nhận ra những mặt khác của vấn đề để có cách giải quyết tốt hơn. Việc giải quyết một mình không phải là không thể nhưng nó đòi hỏi những suy nghĩ đột phá. Một khi vấn đề đã được đưa vào khuôn khổ, áp dụng cách suy nghĩ sáng tạo để tìm ra các giải pháp thay thế. Kỹ năng quyết định sẽ được tận dụng để chọn ra một giải pháp và cuối cùng là kỹ năng hoạch định sẽ được dùng để biến những suy tính thành hành động. Sau tất cả, việc xem xét đánh giá giải pháp rất quan trọng đối với thành công lâu dài.

Các chương trình xây dựng đội nhóm có thể hỗ trợ nhóm và cá nhân củng cố các kỹ thuật nhằm cải thiện cách tiếp cận của họ đối với các vấn đề. Hãy xem qua những sự kiện mẫu nơi bạn có thể phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong nhóm. Bạn đang băn khoăn hay đây chưa phải thứ bạn đang tìm kiếm? Hãy liên hệ với chúng tôi.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles