ibuild Online

Trò chơi đào tạo giao tiếp ảo

1 - 1.5 giờ
Trong nhà
Hợp tác
6 - Không giới hạn

Giới thiệu

iBuild Online là một thách thức xây dựng đội trực tuyến được chơi thông qua một nền tảng web và cuộc gọi video hội nghị. Mục tiêu là tạo ra một bản sao chính xác của một mô hình. Mô hình được tiết lộ từng giai đoạn trong khoảng 6 đến 11 phút. Mỗi thành viên trong đội chọn giữa 3 vai trò trong mỗi giai đoạn. Giao tiếp rõ ràng giữa các thành viên trong đội và sự hợp tác giữa các đội là chìa khóa của thành công."

Lợi ích

Một mô phỏng với các quy tắc nghiêm ngặt được thiết kế để nhấn mạnh các nguyên tắc chính của việc truyền thông tin qua các cấp độ và bộ phận khác nhau trong công ty. Một trải nghiệm thống nhất với những kết quả mạnh mẽ và biểu tượng. Việc trao đổi vai trò ở mỗi bước cho phép người tham gia trải nghiệm các vị trí và trách nhiệm khác nhau.

remote teams

Team building online

Hoạt động này được thiết kế dành cho những người làm việc từ xa. Đội nhóm của bạn có thể sẽ phải làm việc tại nhà, tại văn phòng ở những khu vực khác nhau hoặc các quốc gia khác. Bạn yêu thích các hoạt động đội nhóm, nhưng đang phân vân giữa việc tổ chức thực địa hay từ xa? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để biết cách mà chúng tôi tạo ra những trải nghiệm này cho đội nhóm của bạn.

web or app

Các chương trình team building từ xa chạy bằng Web và Ứng dụng
Bạn có biết rằng chúng tôi cung cấp các hoạt động trên cả hai nền tảng web và ứng dụng? Hãy hỏi chúng tôi chương trình từ xa nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Yêu cầu báo giá