Lòng can đảm

Đội nhóm can cảm hoạt động trong môi trường của sự tin tưởng, thân thuộc và chính trực.

courageous teams

Đội nhóm can cảm hoạt động trong môi trường của sự tin tưởng, thân thuộc và chính trực. Họ có sáng kiến để thực hiện cùng nhau càng nhiều các kế hoạch phức tạp để đạt được nhiều hơn. Cùng nhau, họ kiên trì đương đầu với các thử thách và đối mặt với sự thay đổi mà không hề nao núng.

Những người làm việc can đảm có niềm tin vào bản thân. Họ cố gắng nhiều hơn, tin tưởng nhiều hơn và thảo luận cởi mở hơn. Vì là thành viên của một nhóm, họ cảm thấy mình được tôn trọng và tôn trọng người khác. Những cá nhân cảm thấy được tin tưởng và ủng hộ bởi đội nhóm của mình sẽ rời khỏi vùng an toàn và đối mặt với những thử thách mới.

Lòng can đảm cần có thời gian và luyện tập để phát triển. Và, các nhóm trưởng đóng một vai trò quan trọng. Các nhóm trưởng nên thể hiện một thái độ tích cực và khuyến khích tất cả các thành viên sẵn sàng lên tiếng và truyền đạt ý tưởng của họ. Biến việc lắng nghe tích cực trở thành một thói quen. Thể hiện sự quan tâm đến ý kiến của người khác bằng cách đặt ra các câu hỏi. Tạo ra một môi trường mà nơi đó ỔN để tất cả mọi người có thể nhận ra khi họ không biết câu trả lời. Khi mọi người cảm thấy mình được tham dự, những ý kiến của họ được công nhận có tính sáng tạo và cuộc thảo luận sẽ bắt đầu diễn ra.

Các nhóm trưởng nên thúc đẩy giao tiếp cởi mở và trung thực cũng là chú trọng vào các giải pháp. Hỗ trợ cho các thành viên dám thảo luận những điều không hiệu quả và đưa ra những vấn đề nhạy cảm tiền ẩn. Cho phép lòng can đảm được lên tiếng cũng là cho phép đội nhóm vượt qua các vấn đề, tìm ra giải pháp và đưa ra những quyết định can đảm.

Điều cần thiết là tạo ra cơ hội để làm quen với từng thành viên cũng như những giá trị và kỹ năng mà họ đem lại cho đội. Hiểu rõ và đánh giá đúng các tài năng cá nhân trong nhóm cho phép các nhóm đánh giá kỹ lưỡng và chính xác các cơ hội và đối mặt với các thử thách có chủ đích. Thông qua thời gian và kinh nghiệm được chia sẻ, họ có thể suy nghĩ về quá khứ để đánh giá rủi ro một cách hợp lý, đưa ra những quyết định một cách hợp tác, tránh những hành động liều lĩnh và không hiệu quả.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ