Quá trình cải tiến

Quy trình cải tiến gồm cách thức xác định, phân tích và sau đó nâng cao cải tiến hiệu suất.

people practising to improve their time connecting car components in Catalyst team building activity Need 4 Speed

Hiệu suất xác định phạm vi quy trình thực hiện tương đối so với tiềm năng đầy đủ của nó. Quy trình cải tiến gồm cách thức xác định, phân tích và sau đó nâng cao quá trình cải thiện hiệu suất, chi phí và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Kết quả tổng quát trong việc sửa đổi các nhiệm vụ và quy trình và/hoặc thêm các quy trình bổ sung cải thiện hiệu suất.

Nhân viên sau nhiều năm quen thuộc với các hệ thống có khuynh hướng bám chặt vào các quy trình hiện tại bất kể họ có nhận thức được sự cần thiết phải thay đổi hay không. Việc mua tham gia của nhân viên trong giai đoạn đầu của quá trình cải tiến có thể dẫn đến sự chuyển đổi mượt mà hơn. Các trò chơi kinh doanh dựa theo kinh nghiệm và các hoạt động xây dựng nhóm là một cách tuyệt vời để mang lại sự nhận thức rằng thủ tục thay đổi có thể làm tăng hiệu suất.

Sản phẩm xây dựng nhóm của Catalyst, Đam Mê Tốc Độ đòi hỏi các đội xây dựng xe hơi được thu nhỏ từ bộ sưu tập các bộ phận liên tục tìm kiếm để cải thiện thời gian của họ và tính chính xác là một trong những bài tập thú vị và hấp dẫn làm nổi bật những lợi ích của quá trình cải tiến. Các đội cạnh tranh với nhau, với điểm số chia sẻ công khai trên bảng chỉ đạo tạo ra tính cạnh tranh nhằm tăng sự nhiệt tình cho nhu cầu thay đổi. Hơn nữa, điểm số thực hành trung bình của các nhóm khuyến khích sự hợp tác của các nhóm trong việc chia sẻ thực tiễn tốt hơn, chuyển giao kỹ năng và tăng hiệu suất tổng thể.

Nghiên cứu chứng minh khả năng phân biệt quy trình để chuyển các bài học về nơi làm việc cùng với kết quả thực hành là sự chấp nhận thay đổi lớn hơn và sự tham gia vào quá trình cải tiến quy trình cần thiết.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles