Dace Stipniece

Dace Stīpniece

Chuyên Viên Đào Tạo tại UPAS, Latvia

Dace Stīpniece - LinkedIN

Chuyên viên đào tạo | Giám đốc tổ chức sự kiện | Cố vấn tổ chức sự kiện | Giám đốc quốc gia của Catalyst tại các nước Baltic | Cố vấn đào tạo tại FreshBiz

Là cố vấn đào tạo có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành quản lý đã được kiểm chứng. Có kỹ năng trong Quản lý tổ chức sự kiện, Xây dựng đội ngũ, Chương trình thanh niên, Quản lý và Làm việc nhóm. Có chuyên môn về tổ chức, đăng cai tổ chức, và kiểm duyệt các khóa đào tạo cho nhiều nhóm khác nhau từ những nhóm nhỏ 6 người cho đến những nhóm lớn trên 200 người. Việc kết hợp hiểu biết và chuyên môn về địa phương với các phương pháp nổi tiếng toàn cầu đã giúp cho cô ấy trở nên nổi bật và nổi trội trong việc cung cấp các hoạt động tổ chức sự kiện giải trí và giáo dục.

Tác giả bài viết