daniel corsen

Daniel Corsen

Nhà Sáng Lập và Giám Đốc Điều Hành

LinkedIN - Daniel Corsen

Daniël là một nhà tư vấn được cấp chứng nhận về Công cụ Chuyển đổi Văn hóa. Ông đã và đang làm việc với nhiều công ty hàng đầu liên quan đến quy trình quản trị thay đổi và văn hóa doanh nghiệp.

Daniël Corsen là Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành của Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp D&I, được thành lập vào năm 2010.

Sinh ra và lớn lên tại Curaçao, Daniël có bằng Cử nhân Kinh doanh Quốc tế của Trường Đại học Antilles Hà Lan (UNA) và bằng Thạc sĩ Điều hành Quản trị Tài chính của Trường Đại học Kinh doanh Rotterdam.

Daniël là một nhà tư vấn được cấp chứng nhận về Công cụ Chuyển đổi Văn hóa. Ông đã và đang làm việc với nhiều công ty hàng đầu liên quan đến quy trình quản trị thay đổi và văn hóa doanh nghiệp.

Là cố vấn trong lĩnh vực phát triển tổ chức, ông đảm nhận việc hướng dẫn nhiều tổ chức trong quá trình chuyển dịch các chiến lược kinh doanh sang các chương trình hành động cũng như hướng dẫn các tổ chức này thực hiện các chương trình đó.

Daniël có óc sáng tạo và khả năng phân tích, và sở hữu phong cách lãnh đạo nhiệt tình, mạnh mẽ và luôn hướng đến mục tiêu thành quả. Ông đã truyền cảm hứng phong cách đó đến những người xung quanh làm việc trực tiếp với mình.