Placeholder Image

Marius Blajut

Trưởng Phòng & Cố Vấn Cấp Cao

LinkedIN

Khám phá bản chất, trí tuệ và tương tác của con người trong các bối cảnh và tổ chức khác nhau.

Marius Blajut có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thắp sáng tri thức và khơi nguồn cảm hứng. Tại Universum Romania, ông đã dẫn dắt một đội ngũ năng động trong đó các thành viên của đội ngũ được trao quyền hành động nhằm mang lại những thay đổi lớn về tổ chức.