Xây dựng nhóm với ‘Tinh Thần Olympic' tại Singapore

Được đăng vào {Ngày}

Youth Olympic Games(YOG) được tổ chức lần thứ nhất tại đảo quốc Singapore vào ngày 14 tháng 8 năm 2010 với hơn 300.000 khán giả, 26 môn thể thao và các chương trình văn hoá và giáo dục cũng như tổng cộng 18 địa điểm thi đấu

Asia Ability tự hào là một phần của sự kiện có uy tín này! Họ tạo điều kiện cho một loạt các phiên BeatsWork cho các vận động viên trong Làng Olympic ngoài một vài sự kiện để giải trí cho khán giả. Beatswork ở làng Olympic đã được tùy chỉnh để tập trung vào việc làm nổi bật việc học tập về sự kết hợp của vô số các nền văn hóa với nhau tạo thành Tinh thần và các Lý tưởng Olympic. Thậm chí Jacques Rogge còn bỏ qua một trong các buổi học và chúng tôi đã có anh ấy chơi bóng rổ trong một thời gian ngắn!
Danh sách khách hàng đã thực hiện