Office Products Depot kick off National Conference

Được đăng vào {Ngày}

120 nhân viên của Office Products Depot từ khắp New Zealand gần đây đã tổ chức Hội Nghị Quốc Gia của họ tại Trinity Wharf, Tauranga trên đảo phía bắc của New Zealand. Các nhà tổ chức đã lựa chọn Team Up Events để tạo điều kiện cho người phá băng nhanh của Catalyst Global Boom Time để khởi động sự sự kiện!

Điều gì đã xảy ra?

Trong Boom Time, những người tham gia học và thực hiện một sự kết hợp chơi nhạc dưới 20 phút. Để chuẩn bị cho thách thức này, các đại biểu "BOOM WHACKERS" đã bắt đầu bằng cách tham gia vào hoạt động khởi động nhóm dẫn đầu Team Up Events.

Sau khi các đại biểu xác định các mục tiêu của hoạt động, họ đã bắt đầu một quá trình đào tạo "phong cách Guitar Hero" phức tạp để phát triển kỹ năng nhịp điệu và tính toán thời gian của họ.

Sau đó, khi ánh đèn mờ đi, các đại biểu đã thực hiện một sự cộng tác với giai điệu cao của Black Eyed Peas "Tôi đã có một cảm xúc". Kết quả thật ngạc nhiên! Khi mới bắt đầu thì chưa ổn nhưng sau đó đã trở thành một khối đồng bộ, gắn kết.

Các đại biểu đã sẵn sàng để bắt đầu vào Hội Nghị Quốc Gia của họ với một cảm giác thống nhất vì những gì họ đã đạt được cùng nhau!

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Boom Time như là công cụ mở màn, máy phá băng hoặc thiết bị mở nguồn năng lượng cho sự kiện tiếp theo của bạn.

Danh sách khách hàng đã thực hiện