Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị

Được đăng vào {Ngày}

140 người tham gia đã được giao một loạt các kế hoạch là đánh dấu, dán nhãn và cắt các tấm bìa cứng lớn để gấp thành bốn hình giống hệt nhau. Sau đó các hình này tạo thành một mảnh ghép để ghép thành một kim tự tháp.

Làm việc với hai mươi bốn nhóm nhỏ, những người tham gia đã được giao nhiệm vụ, dụng cụ và nhanh chóng hợp tác để tạo ra kim tự tháp của đội. Sau đó các kim tự tháp riêng lẻ này được kết nối với các đội khác bằng cách xây dựng một hình bát diện đều. Điều này đảm bảo sự hợp tác giữa các nhóm gần nhau và cung cấp một diễn đàn để kết hợp các nguồn lực và kỹ năng.

Các hình được kết hợp có ba cấp độ của kim tự tháp lớn hơn cho toàn bộ tổ chức. Các đội từ 12 đến 24 cung cấp phần cơ bản, với các đội 5-11 tập trung phần giữa trước khi các đội 1-4 tạo thành phần đỉnh của toàn bộ kim tự tháp.

Việc lắp đặt khổng lồ này sau đó được trang trí bằng Sứ Mệnh, Tầm Nhìn và Giá Trị của Công ty để đảm bảo sự cố gắng và sự tiếp thu bởi tất cả những người tham gia. Khi kim tự tháp được xây dựng bằng cách làm việc theo nhóm và chia sẻ tài nguyên; Cũng như công ty có thể đạt được thành công bằng cách xây dựng Sứ Mệnh, Tầm Nhìn và Giá Trị với nhau theo một đội và tổ chức, được minh chứng bằng một kim tự tháp hoàn chỉnh.

Flat Out Pyramids là một hoạt động xây dựng nhóm thú vị và vui vẻ với một mục đích thực sự và đã liên kết các thành viên trong nhóm của chúng tôi với công ty Tầm Nhìn và Sứ Mệnh Anthony Sutcliffe, Giám đốc Global Sourcing, Kingfisher Asia Limited.

Hoạt động xây dựng nhóm Flat Out Pyramids

Danh sách khách hàng đã thực hiện