Các team đến từ AXA Asia tham 100% vào hoạt động Go Team

Được đăng vào {Ngày}

Arnaud Mounier – Giám đốc đầu tư khu vực châu Á AXA trong cuộc nói chuyện với David Simpson - Team Building Asia

Bạn có suy nghĩ gì về hoạt động Go Team hôm nay ?

Chúng tôi đã tham gia nhiều hoạt động treasure hunt nhưng hoạt động lần này dựa trên nền tảng công nghệ sử dụng máy tính bảng thật là một hình Treasure hunt mới đối với mọi người. Các đội làm nhiệm vụ chụp hình và nhận phản hồi trực tiếp trên app, điều đó thật tuyệt.

Và những đặc điểm cá nhân và cách ứng xử nào của thành viên mà bạn thấy được ? bạn đã quan sát được những gì ?

Đối với hoạt động treasure hunt cổ điển, mỗi team sẽ có một thành viên cầm bản đồ và các thành viên còn lại thì không hào hứng tham gia vào. Tôi nghĩ với thiết bị công nghệ được sử dụng trong hoạt động này cùng với app Go team sẽ khiến tất cả mọi người muốn tham gia vào vì nó thật sự hấp dẫn.

Theo bạn, điều tuyệt vời của chương trình Go Team là gì ?

Theo tôi, điều tuyệt vời của Go Team đó chính là sử dụng công nghệ để mô phỏng các hoạt động trong kinh doanh và mang lại niềm vui cho người chơi. Đồng thời hoạt động này cũng giúp chúng ta tạo nên sự kết nối giữa các nhân sự trong môi trường làm việc, theo tôi đó chính là thành công của hoạt động này.

Danh sách khách hàng đã thực hiện