rags to riches team building

Xây Dựng Nhóm với Tinh Thần Cộng Đồng

Được đăng vào {Ngày}

Hugely enjoyable

Rags To Riches là một hoạt động CSR rất thú vị khuyến khích bạn quyên góp cho cộng đồng của bạn, đồng thời tái chế các vật dụng.

Khái niệm xây dựng nhóm từ thiện mới

Khái niệm xây dựng nhóm từ thiện mới này gắn kết CSR với sự tương tác của con người để tạo ra kinh nghiệm làm việc. Để tìm hiểu thêm về Rags To Riches, vui lòng truy cập vào danh mục Cộng Đồng và Môi Trường của chúng tôi trong trình đơn 'Các Sự Kiện Xây Dựng Nhóm'.

Danh sách khách hàng đã thực hiện