Rags To Riches

Tạo một logo từ các đồ vật đã tái chế

1 - 3 giờ
Trong nhà và Ngoài trời
Hợp tác
20 - Không giới hạn

Giới thiệu

Vải Vụn Giàu Có là một hoạt động CSR cực kỳ thú vị khuyến khích bạn tặng lại cộng đồng của bạn và đồng thời tái chế các đồ vật không mong muốn. Trong sự dẫn dắt đến hội nghị của bạn, chúng tôi hỗ trợ bạn tổ chức thu thập quần áo và bất cứ đồ vật ‘chất lượng’ nào khác từ các đại diện.

Các đội tham gia vào một thử thách mạng lưới và cộng đồng năng động để tái tạo một phiên bản logo khổng lồ của họ (hoặc hình ảnh độc nhất) sử dụng tất các đồ vật được quyên tặng. Một ma trận độc đáo sẽ hướng dẫn các đội khi họ làm việc cùng nhau để định vị sự đóng góp của họ trong các khu vực đã được xác định trước.

Vải Vụn Giàu Có có thể được hoàn thành trong một phiên đột phá hoặc chia thành các phiên ‘năng lượng’ vào thời gian nghỉ giữa hội nghị. Có một cơ hội hình ảnh lý tưởng vào cuối khi mọi người ăn mừng sự sáng tạo tập thể của họ. Sau đó sắp xếp quyên tặng tất cả các sản phẩm này đến các tổ chức từ thiện được chọn.

Lợi ích

Vải Vụn Giàu Có tạo ra một trải nghiệm độc đáo, trọn vẹn và sẻ chia cho toàn bộ đội ngũ của bạn. Vải Vụn Giàu Có khuyến khích người tham gia tư duy nhiều hơn về việc tái chế các đồ vật không mong muốn, những món đồ có thể sẽ phải vứt đi. Trong một sự kiện huy động toàn bộ đội ngũ, các đội vừa đóng góp vừa sáng tạo, chứng minh được làm việc nhóm thực sự có thể tạo nên sự khác biệt cho chính bạn và cho cả thế giới xung quanh bạn.

Lợi ích CSR

Vải Vụn Giàu Có được phát triển đặc biệt với ý tưởng CSR. Để xem các hoạt động khác có thể được sử dụng trong bối cảnh CSR, vui lòng truy cập trang CSR của chúng tôi ở đây bằng cách sử dụng nút dưới đây và khám phá các liên kết về các hoạt động xây dựng nhóm được liệt kê.

Xem các hoạt động xây dựng nhóm CSR

Related Testimonial

Vải Vụn Giàu Có là một hoạt động cực kỳ thú vị, khuyến khích các đại biểu tham gia mạng lưới, đồng thời cùng nhau cảm nhận sự tuyệt vời bằng cách trao đi. Chiến thắng! Chiến thắng!

World Event Organisation

Yêu cầu báo giá