Tư Duy Sáng Tạo

Việc tạo ra những ý tưởng mà biến đổi mối quan hệ của chúng ta với thế giới.

creative thinking

Sáng tạo có nghĩa là tạo ra một điều gì đó mới mẻ. Mặt khác, tư duy sáng tạo là các qúa trình nhận thức hoặc là việc tạo ra những ý tưởng mà biến đổi mối quan hệ của chúng ta với thế giới. Tư tưởng hoặc quan niệm sáng tạo thường không hoàn toàn được sinh ra từ những điều mới mẻ, có nhiều khả năng hơn là nó đang nhận ra những kết nối mới mẻ giữa những khái niệm hiện hữu. Điều này giúp đưa tư duy sáng tạo vào tâm trí của nhiều người. Tất cả chúng ta có lẽ không thể tìm ra điều tốt nhất tiếp theo nhưng ở mức độ cơ bản được phép, chúng ta có thể quan sát những công việc mà chúng ta thực hiện hàng ngày và nghĩ tới những cách mà chúng ta có thể thực hiện những việc này một cách tốt hơn.

Trong một môi trường kinh doanh có cấu trúc hướng về công việc, thì chúng ta thường e ngại việc mạo hiểm, tính bốc đồng và sự độc lập và thường lảng tránh những điều này, do đó dẫn đến việc ức chế tư duy sáng tạo. Việc nuôi dưỡng một môi trường mà đem lại khả năng cho cũng như khuyến khích sự tự phát và tính ngẫu hứng là điều bắt buộc với tư duy sáng tạo. Hơn nữa, những quá trình mà cho phép đánh giá, đổi mới và áp dụng tư tưởng sáng tạo vào thực tế đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng một môi trường sáng tạo bền vững, nơi các ý tưởng hiệu quả được sản sinh.

Mặt khác, để tránh sự hỗn loạn, tư tưởng sáng tạo phải được cân bằng với việc duy trì quá trình và cấu trúc đã tồn tại và được biết đến. Do đó, để có hiệu quả, tư tưởng sáng tạo cần được hình thành dựa trên tầm nhìn chung.

Các bài tập xây dựng nhóm đòi hỏi tư duy phê phán và kỹ nẵng giải quyết vấn đề trong một môi trường mà ranh giới của nó vượt qua môi trường làm việc truyền thống được chứng minh là có lợi trong việc thúc đẩy tư duy sáng tạo. Để đạt được mục tiêu, ví dụ như lắp ghép một chiếc xe đua công thức 1 từ bìa các-tông dựa trên cấu trúc hướng dẫn, các nhóm được cung cấp không gian và quyền tự do để đưa ra những ý tưởng và giải pháp mới lạ cho các vấn đề và thách thức để đạt được mục tiêu của mình một cách tốt nhất có thể.

Hãy xem các hoạt động xây dựng nhóm này, chúng được thiết kế để thúc đẩy tư duy sáng tạo. Nếu cần hỗ trợ thêm trong việc đưa ra quyết hay nếu cần tìm hiểu thêm vấn đề gì khác, vui lòng liên hệ. với chúng tôi.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles