Tràn đầy năng lượng , vui vẻ với Đội Torque

Được đăng vào {Ngày}

Các đội đến từ Microsoft đã tham gia vào một loạt các thách thức. Trong cuộc thi xe mô hình, các thành viên trong đội đã sử dụng các kỹ năng lập kế hoạch dự án, họ đã lắp ráp chiếc xe như là biểu tượng của một đội và sau đó sử dụng kỹ năng sáng tạo của mình, họ đã thiết kế và trang trí các biểu ngữ và tài liệu quảng cáo để hỗ trợ và cổ vũ cho đội của họ! Tinh thần của các đội Microsoft rất cao khi họ tận hưởng mỗi phút nhiệm vụ và thách thức.

Các đội đã xếp hàng ngay từ đầu và khi các lá cờ bay, các thợ cơ khí được chỉ định bơm khí vào tên lửa buộc vào xe. Các thành viên của Microsoft đã cổ vũ cho các đội của họ cùng với các nhà lãnh đạo vui vẻ, vẫy cờ và biễu ngữ!

Nhưng cuối cùng, chỉ có một đội chiến thắng và chiếc xe chạy xa nhất đã được tuyên bố là đội chiến thắng.

Danh sách khách hàng đã thực hiện