Curoil Big Picture Curacao

Được đăng vào {Ngày}

Nhân viên của một trong những công ty có giá trị nhất của Curaçao, Curoil, đã tham gia vào một cuộc hành trình để xác định lại mình với sự nhấn mạnh về đổi mới giá trị và văn hóa công ty.

200 nhân viên của một trong những công ty đáng giá nhất của Curaçao, Curoil, đã đi du lịch để xem lại giá trị và văn hoá công ty của họ. Với sự hỗ trợ của các đối tác Catalyst Global tại Curacao, Dịch Vụ Kinh Doanh D&I những người tham gia đã có thể khám phá giá trị cốt lõi của các giá trị cốt lõi của Curoil trong hoạt động xây dựng nhóm, Big Picture trong khi vui vẻ!

Trong Big Picture tầm quan trọng của làm việc theo nhóm, hợp tác và truyền thông được củng cố thông qua quá trình vẽ một kiệt tác nghệ thuật. Điểm nổi bật của The Big Picture là tiết lộ cuối cùng, sau một cuộc phỏng vấn, kiệt tác lần đầu tiên được tiết lộ cho các đại biểu.

Danh sách khách hàng đã thực hiện