Flat Out On the Buses

Các đội tạo tác, trang trí và đua xe buýt

3 - 4 giờ
Trong nhà và Ngoài trời
Cạnh tranh/Hợp tác
20 - Không giới hạn

Giới thiệu

Sử dụng các kế hoạch xây dựng chi tiết; mỗi đội phải quản lý hiệu quả thời gian và các nguồn lực để biến một bộ ‘lắp ghép’ thành một chiếc xe buýt giấy carton khổng lồ!

Với sự hiểu biết rõ ràng về kết quả cuối cùng, các đội sớm nhận ra rằng họ cần phải sử dụng các kỹ năng quản lý dự án tuyệt vời để hoàn thành dự án đúng hạn và với các nguồn lực hạn chế. Họ có thể chọn cách chia thành các đội phụ để chia nhỏ dự án phức tạp này thành các bước nhỏ hơn và cần được xác định rõ ràng, ủy quyền và được giao tiếp với nỗ lực của từng cá nhân là rất cần thiết để đạt được kết quả cuối cùng.

Một khi các đội được thành lập trang trí chiếc xe buýt của họ bằng “quảng cáo” có thể được sắp xếp để củng cố thông điệp thương hiệu hoặc chủ đề hội nghị của bạn. Giải thưởng sẽ được trao cho chiếc xe buýt có chủ đề hay nhất.

Thử thách kết thúc khi các đội lấy “Trên Xe Buýt” đua với nhau bằng tốc độ và điều khiển xe đến trạm dừng xe buýt kế tiếp. Là những hình thức vận chuyển rộng, lớn, vui vẻ và những tiếng cười vang đồng hành cùng với sự cạnh tranh tích cực.

Lợi ích

Trong Trên Xe Buýt, các đội sẽ học cách hợp tác và sử dụng các kỹ năng quản lý nguồn lực và thời gian. Họ cần phải hiểu được mục tiêu tổng thể và phân chia dự án phức tạp này thành các nhiệm vụ phụ được xác định rõ ràng và hiệu quả theo thời gian. Đảm bảo rằng mọi người trong đội đều có vai trò và hiểu rằng vai trò và tầm quan trọng của họ trong toàn bộ dự án thông qua việc định nghĩa nhiệm vụ cẩn thận và giao tiếp là chìa khóa đến kết quả cuối cùng tích cực - tất cả các kỹ năng quản lý dự án cần thiết. Các đội khám phá ra rằng những điều dường như không khả thi lại có thể đạt được khi các cá nhân khao khát một mục tiêu chung, hợp tác hiệu quả và phối hợp các nỗ lực của toàn đội. Họ thậm chí có thể nhận ra rằng lãnh đạo chân chính và những ý tưởng tuyệt vời thường đến từ những người bạn ít ngờ đến nhất.

Lợi ích CSR

“Trên Xe Buýt” rất lý tưởng để gây quỹ cho các trường học và các tổ chức từ thiện khác. Các đội có thể đặt cược vào cuộc đua hoặc đưa chúng lên một tầm cao hơn và trước khi sự kiện tìm được “tài trợ” cho các quảng cáo trên xe buýt để quyên góp cho các tổ chức từ thiện được chọn.

Yêu cầu báo giá