Trách nhiệm với cộng đồng

Là một thành viên của hệ thống Catalyst và đối tác lâu dài với sáng kiến từ thiện trên toàn cầu, Buy1GIVE1 cho phép Catalyst Việt Nam mang đến khác biệt cho con người, cộng đồng cần đến họ. Đối với mỗi người tham gia vào chương trình team building của Catalyst Việt Nam, B1G1 như thể họ đang tham gia vào một một tổ chức phi lợi nhuận chia sẻ với cộng đồng.

Các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ

Chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững, được nhất trí bởi tất cả thành viên năm 2015, cùng chung tay vì hòa bình và thịnh vượng cho con người và hành tinh chúng ta đang sống trong hiện tại và tương lai sau này.

Trọng tâm chính là 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đây là lời kêu gọi khẩn cấp của tất cả các quốc gia phát triển và đang phát triển trong quan hệ đối tác toàn cầu. Họ nhận ra rằng để chấm dứt nghèo đói và thiếu thốn phải đi đôi với các chiến lược cải thiện sức khỏe, giáo dục, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy phát triển kinh tế đồng thời giải quyết việc biến đổi khí hậu và cùng nhau bảo vệ các đại dương và rừng trên hành tinh của chúng ta.

Đóng góp của chúng ta cho SDGs

Ở Catalyst, nhiệm vụ của chúng ta là tác động tích cực đến các doanh nghiệp và cá nhân thông qua hoạt động team building. Chúng ta tiến thêm một bước mỗi khi có ai đó tham gia vào các chương trình của Catalyst nằm trong danh mục B1G1 gồm các hoạt động từ thiện và trách nhiệm với cộng động. Đây là các dự án có sức tác động rất lớn.

B1G1 gắn liền với việc cho đi và tác động tạo nên các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ. Vì vậy, từ việc cho đi chúng ta trực tiếp đóng góp vào 17 mục tiêu phát triển bền vững của LHQ giúp kết thúc nghèo đói, chống lại sự bất bình đẳng và bất công, giải quyết việc biến đổi khí hậu vào năm 2030.

giving with B1G1

Các doanh nghiệp là nhân tố chính mang đến sự tốt đẹp cho thế giới của chúng ta

Là một phần của B1G1 nghĩa là chúng ta là một phần của chiến dịch này nơi mà các doanh nghiệp chung tay cùng nhau thay đổi thế giới này. Tham gia vào các hoạt động cho đi của chúng tôi gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững là một cách hay để theo dõi sự đóng góp của chúng ta đến các mục tiêu phát triển bền vững. Đây được xem như phương tiện để hướng dẫn và truyền cảm hứng trong việc phát triển doanh nghiệp của mình.

access to clean water

B1G1 - một phương thức cho đi độc đáo

Chúng tôi đề cử và khuyến khích bạn tìm hiểu B1G1. Không giống với phương thức cho đi thông thường, B1G1 giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt đươc nhiều tương tác xã hội hơn khi lồng ghép các hoạt cho đi vào việc vận hành doanh nghiệp thường ngày để tạo ra những câu chuyện cho đi độc đáo. Mỗi giao dịch kinh doanh( kết quả của các hoạt động hằng ngày) có thể tác động đến nhiều cuộc sống khác chỉ từ 1 đồng

UN Sustainable Development Goals

Một vòng tròn của nghĩa cử cao đẹp

Với chúng tôi ở Catalyst đã hoàn thành một vòng tròn của nghĩa cử cao đẹp: thiết kế game hay, tạo được tác động tốt lên tất cả người tham gia và doanh nghiệp của họ thực hiện những điều tốt đẹp: chúng tôi luôn song hành cùng bạn.

Đóng góp của chúng ta cho SDGs

B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG