B1G1 - Vì Những Điều Tốt Đẹp

Hợp tác song phương trọn đời của Catalyst với những Sáng kiến Sẻ chia Toàn cầu, mua 1 trao đi 1 (hoặc B1G1) cho phép chúng ta tạo ra sự khác biệt thực sự đến những người mà chúng ta hiếm có cơ hội gặp mặt. B1G1 là một tổ chức kinh doanh xã hội và tổ chức phi lợi nhuận với nhiệm vụ tạo ra một thế giới đầy sự sẻ chia.

Các hoạt động xây dựng đội ngũ của Catalyst Toàn Cầu thực sự mang lại hiệu quả tích cực. Tại Catalyst, chúng tôi luôn mang đến những kết quả vượt khỏi sự kỳ vọng của bạn. Mọi lúc mọi nơi trên thế giới đều có một người nào đó đang tham gia vào chương trình Catalyst Toàn Cầu với một trong các đối tác mạng lưới của chúng tôi, Catalyst Toàn Cầu mang đến một trong các chương trình có tính tác động cao nằm trong danh sách được đặc biệt chọn lựa dành cho M1T1. Tuy nhiên, nó không chỉ dừng lại tại đó, các đối tác mạng lưới cũng là thành viên của M1T1, đều trao đi mỗi lần họ chạy một chương trình kết hợp trao đi!

Chúng tôi khuyến khích bạn nên xem qua M1T1. Không giống như các mô hình trao đi truyền thống, M1T1 giúp các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ đạt được nhiều tác động xã hội bằng cách kết hợp các hoạt động trao đi vào các hoạt động kinh doanh thường ngày nhằm tạo ra những Câu chuyện Trao đi độc đáo. Mỗi giao dịch kinh doanh (và kết quả là, hoạt động hàng ngày của bạn) có thể tác động đến đời sống của những người khác từ ít nhất là 1 xu.

Đối với chúng tôi tại Catalyst, nó hoàn thành một 'vòng tròn đạo đức' tuyệt vời: thiết kế trò chơi tuyệt vời, tác động to lớn đến tất cả những người tham dự cũng như công ty của họ, làm những điều tuyệt vời; cùng với bạn.

Những tác động tích cực cho đi