Mạng lưới Catalyst Team Building

Chúng tôi là một thành viên của hệ thống Catalyst Team building toàn cầu bao gồm trên 45 công ty tổ chức Team building hàng đầu thế giới- cộng đồng các công ty tổ chức Team building lớn nhất trên thế giới, hiện có văn phòng đại diện trên 50 quốc gia. Chúng tôi luôn tin rằng các hoạt động team building là một phần không thể thiếu trong việc góp phần thúc đẩy văn hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy chúng tôi thường xuyên trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất cùng với Catalyst.. Xem danh sách các thành viên.

catalyst asia zone
Catalyst khu vực Châu Á

Các thành viên trong hệ thống Catalyst khu vực Châu Á Thái Bình Dương luôn kết nối với nhau nhằm mang đến chất lượng tốt nhất cho các trải nghiệm của khách hàng với các sản phẩm đào tạo nhân sự và hoạt động xây dựng đội nhóm của Catalyst.

Xem thêm
EUro zone
Catalyst khu vực Châu Âu

Các công ty Sự kiện và Team building hàng đầu Châu Âu đang hợp tác cùng nhau để cùng mang đến các sự kiện tốt nhất cho khách hàng trên khắp Châu Âu.

Xem thêm
americas-zone
Catalyst khu vực Châu Mỹ

Với tiêu chí mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, các thành viên Catalyst tại khu vực Châu Mỹ đẫ và đang cùng nhau thực hiên tiêu chí đó.

Xem thêm
africa middle east
Catalyst khu vực Châu phi & Trung Đông

Các sản phẩm của Catalyst cũng đang được các thành viên của Catalyst phân phối tại khu vực Châu Phi & Trung Đông

Xem thêm