Net-Work

Nghệ thuật sắp đặt ý tưởng

10 - 30 phút
Trong nhà và Ngoài trời
Hợp tác
10 - Không giới hạn

Giới thiệu

Net-work là hoạt động hấp dẫn, vui nhộn giúp các người chơi tương tác cùng nhau và tự do bày tỏ ý kiến của mình. Người chơi sẽ được nhận một chủ đề cụ thể và một danh sách các từ liên quan đến chủ đề được nhận, sau đó họ sẽ lựa chọn các từ có ý nghĩa nhất đối với họ có liên quan đến chủ đề được cung cấp. Người chơi sẽ kết nối các từ đó trên một bảng nghệ thuật và bắt đầu cùng nhau thảo luận các suy nghĩ, ý kiến của họ trong nhóm. Các tác phẩm được tạo nên từ các ý tưởng được xem là sự tham khảo trực quan đầy màu sắc trong phần chia sẻ và suy ngẫm về lợi ích đạt được. Các con số thống kê số lượng các điểm có kết nối nhiều nhất ( hoặc ít nhất) là thước đo phổ biến được sử dụng để đo lường về sự phổ biến của các chủ đề hội nghị, các giá trị được chia sẻ và khuyết trong hiểu biết.

Lợi ích

Những ý tưởng được chia sẻ trong một môi trường vui tươi tạo ra một kiệt tác bất ngờ. Hoạt động giúp " phá băng" và khuyến khích các cuộc trò chuyện tự nhiên. Bằng cách xâu chuỗi lại các ý tưởng, người chơi đã cùng nhau đã hợp tác cùng nhau để sáng tạo ra một tác phẩm kiệt xuất truyền tải một thông điệp mạnh mẽ. Vỡi mỗi sự đóng góp, bạn có thể thấy sự tiến triển trong mức độ tương tác và lắng nghe các cuộc nói chuyện ồn ào từ người chơi. Lúc kết thúc hoạt động, tác phẩm từ NET-WORK được đánh giá như một công cụ phân tâm học và tâm lý xã hội, thu thập những hiểu biết chuyên sâu về chủ đề chính.

Yêu cầu báo giá