Tư Duy Chuyển Đổi

Kết nối với cách bạn muốn trở thành ai và thể hiện như thế nào

people playing as an orchestra for the first time in Catalyst team building activity Orchestrate

Tư Duy Chuyển Đổi cho phép các cá nhân và đội ngũ tạo ra sự thay đổi, thể hiện tốt nhất và đạt được thành công bền vững. Là một đội, tư duy chuyển đổi được thành lập dựa trên tầm nhìn chung, trách nhiệm và tính xác thực. Hầu hết mọi người đã ăn sâu vào các hệ thống niềm tin tự giới hạn, điều này khiến họ phấn đấu làm nhiều hơn và có nhiều hơn.

Tư duy chuyển đổi trong một đội ngũ thường là sự phản ánh tư duy của một nhà lãnh đạo chuyển đổi. Đây là những nhà lãnh đạo đã vượt quá nhiệm vụ cơ bản của một nhà lãnh đạo giỏi, đó là quản lý, giám sát, tổ chức công việc và giám sát hiệu suất. Họ tạo ra nền tảng cho sự thành công với tầm nhìn được truyền đạt rõ ràng và kế hoạch hành động cụ thể để đạt được các mục tiêu.

Kể từ khi tư duy chuyển đổi là tất cả về việc kết nối ai đó với ai và cách họ thể hiện như thế nào, các nhà lãnh đạo chuyển đổi phải có một phong cách quản lý cá nhân. Họ am hiểu phong cách làm việc của các cá nhân trong đội ngũ của mình để phân công nhiệm vụ, khích lệ và tiếp cận những sai lầm theo cách cá nhân phù hợp với cá nhân đó. Do đó, họ hỗ trợ các thành viên trong đội ngũ của mình trong việc khám phá những điều tuyệt vời nhất ở bản thân mỗi người và hướng dẫn họ tối ưu hóa hiệu suất công việc.

Các nhà lãnh đạo chuyển đổi là những mô hình vai trò tuyệt vời, hành động bằng tính ngay thẳng và niềm say mê cả trong hành động cũng như lời nói. Thông qua niềm say mê truyền đạt một cách tự tin và thái độ tích cực, họ truyền cảm hứng về thái độ "chúng ta có thể làm được". Họ lắng nghe đội ngũ của mình nhằm tạo ra một môi trường, ở đó có thể khuyến khích được tư duy sáng tạo và các cuộc cách mạng đổi mới. Khi làm như vậy, họ khuyến khích tư duy nhanh nhẹn và xóa bỏ các rào cản để thay đổi.

Các chương trình xây dựng đội ngũ có thể được sử dụng như một ẩn dụ phản chiếu quan trọng của quá trình đạt được những điều tuyệt vời thông qua tư duy chuyển đổi. Chương trình xây dựng đội ngũ của Catalyst - Hòa Âm, nơi các đội tìm hiểu cách để cùng nhau chơi như một dàn nhạc trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Các niềm tin hạn chế là sự thử thách và sự tự tin được xây dựng thông qua việc hoàn thành một thứ gì đó không bình thường bằng một kế hoạch hành động chi tiết. Ngoài ra, trong trường hợp này, sức mạnh của việc chơi cùng nhau như một dàn nhạc đã có những kết quả chuyển đổi tư duy của chính họ. Hãy xem qua danh sách các chương trình xây dựng đội ngũ có thể khuyến khích đội ngũ cũng như các cá nhân đạt được sự thành công bền vững. Bạn cần hỗ trợ trong việc ra quyết định? Bạn đang tìm kiếm một thứ gì khác? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles